Mozgalica: Možete li pretpostaviti koji student prepisuje na ispitu?

Da li vi prepisujete ispite? Prepoznaj "prepisivača" na slici.


mozgalica 2

Danas vam donosimo jednu studentsku mozgalicu i testiramo vašu sposobnost opažanja. Mozgalica glasi ovako:

 – Studenti na fakultetu rade završni test iz teškog predmeta. Profesor je anonimno obaviješten da će jedan student varati na ispitu.

Možete li prepoznati koji student prepisuje i pomoći profesoru?

studenti 3

Da li je to bio neko od studenata označenih slovima: A, B ili C?

studenti 1

Ili je to bio neko od studenata označenih slovima D ili E?

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…