Mozgalica: Možeš li pomjeriti dvije šibice da dobiješ tri trougla?

Nije nimalo jednostavno - pokušaj pomijeranjem samo dvije šibice dobiti tri trougla.


mozgalica trouglovi

Naučnici su davno dokazali da mozgalice ne samo da poboljšavaju vaše pamćenje već i povećavaju vještine razmišljanja.

I ne mogu samo djeca imati koristi od njihova rješavanja, jer su korisne i za odrasle. Pokušajte riješiti ovu mozgalicu!

Vaš zadatak u današnjoj mozgalici je da pokušate da dobijete tri trougla, a da pri tome pomjerite samo dvije šibice.

trokut

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…