Mozgalica: Koliko je dana Bob izlazio iz bunara?

Kao tinejdžer Bob je često hodao šumom sam. Jednom, je istražujući u šumi pao u bunar. Dubina bunara bila je 30 m. Da bi se izvukao, penjao se klizavim zidom 3 m dnevno, a noću kad bi se jako umorio, padao bi 2 m prema dole. Ali svejedno, na kraju se uspio izvući.


Mozgalica bunar1

Pitanje: Koliko mu je dana trebalo da izađe iz bunara?

Mozgalica bunar
Jeste li uspjeli izračunati broj dana koji je trebao Bobu da se izvuče? Mi smo također uradili računicu, provjerite poklapaju li se.