Mozgalica: Koji je najmanji broj koji možete dobiti pomjeranjem dvije šibice?

Koji je najmanji broj koji možete dobiti pomjeranjem samo dvije šibice?


mozgalica

Mozgalice sa šibicama su vrlo popularne na društvenim mrežama te postoje mnogobrojne verzije ovakvih zagonetki. U svakoj od njih za vas je spreman drugačiji zadatak koji će vas natjerati da razmišljate i koristite logiku.

Zagonetka: Pomjerite jednu šibicu da bi jednačina bila tačna

Mozgalica za logičare: Koliko je šibica na slici

Dugo je na društvenim mrežama bila aktuelna mozgalica u kojoj se traži da pomjeranjem dvije šibice dobijete najveći mogući broj.

Mozgalica: Smijete pomjeriti samo dvije šibice da dobijete najveći broj

Sada vam donosimo obrnutu verziju ove mozgalice. Naime, vaš zadatak je da na narednoj slici pomjerite dvije šibice tako da dobijete najmanji mogući broj. Upozoravamo vas da dobro razmislite jer rješenje nije tako jednostavno, kao što možda mislite.

mozgalica

Ako niste uspjeli pronaći rješenje, pogledajte na narednoj stranici…