Mozgalica: Koji broj je sljedeći u nizu?

Možete li zaključiti koji broj treba da bude sljedeći u nizu?


258

Naučnici su davno dokazali da mozgalice ne samo da poboljšavaju vaše pamćenje već i povećavaju vještine razmišljanja.

I ne mogu samo djeca imati koristi od njihova rješavanja, jer su korisne i za odrasle. Pokušajte riješiti ovu mozgalicu!

Možete li zaključiti koji broj treba da bude sljedeći u nizu?

258

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…