Mozgalica: Koje vrijeme treba da pokazuje posljednji sat?

Koje vrijeme treba da pokazuje posljednji sat?


Rješenje

Posljednji sat trebao bi trebao prikazivati vrijeme “5:19” jer se na svakom narednom satu prikazanom na slici dodaju po 42 minute.