Mladi za bolje medije: Poziv mladima iz BiH za učešće u fokus grupama

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ poziva sve zainteresirane mlade iz Bosne i Hercegovine (18–30) da se prijave za učešće u fokus grupama. Za sve učesnike/ce obezbijeđena je naknada od 40 BAM neto.


teenager at home using his laptop to do homework in video call with his class
Ilustracija: Envato

Tokom fokus grupa razgovarati će se o vašim stavovima o ulozi medija u društvu, o medijskim slobodama i o medijima u Bosni i Hercegovini.

Prijaviti se mogu zainteresirane osobe koje imaju od 18 do 30 godina. Svaka fokus grupa će se sastojati od najviše deset učesnika/ca, a diskusiju će voditi istraživačice iz Mediacentra. Fokus grupe će se održati online, preko aplikacije Zoom, u sljedećim terminima:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

  • 21.5. 2021. – 13:00 – 14:30
  • 24.5. 2021. – 17:00 – 18:30
  • 25.5. 2021. – 17:00 – 18:30

Za sve učesnike/ce obezbijeđena je naknada od 40 BAM neto.

Ukoliko ste zainteresirani za učešće, potrebno je da pošaljete svoju aplikacionu prijavu koju možete preuzeti ovdje, najkasnije do 14. maja na e-mail adresu: anida@media.ba s naznakom „Prijava za fokus grupu“.

Više o fokus grupama: Fokus grupe su dio istraživanja Fondacije „Mediacentar“ u sklopu projekta „Mladi za bolje medije“. U fokus grupama učesnici/e diskutuju o određenom problemu uz stručno moderiranje razgovora. Izbor učesnika/ca vršit će se u skladu s potrebama za kreiranjem grupe koju odlikuju određene demografske karakteristike. Prednost za učešće će imati osobe koje se ne bave novinarstvom.

Projekt ”Mladi za bolje medije” Mediacentar Sarajevo provodi u partnetstvu sa NVO JaBiHEU i uz finansijsku podršku Evropske Unije.