Mladi pravnici iz BiH na konferenciji o pravnoj stečevini Evropske unije

Goethe-institut BiH, Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Delegacija Evropske unije u BiH i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu organizirali su danas u Sarajevu konferenciju za mlade pravnike s fakulteta o pravnoj stečevini Evropske unije.


Foto: FENA
Foto: FENA

Goethe-institut BiH, Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Delegacija Evropske unije u BiH i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu organizirali su danas u Sarajevu konferenciju za mlade pravnike s fakulteta o pravnoj stečevini Evropske unije.

Kako prenosi novinska agencija FENA, tokom konferencije je istaknuto da je proces usaglašavanja bh. prava s pravnom stečevinom EU dugotrajan proces za čiji realizaciju će biti potrebne generacije onda kada BiH dobije status kandidata, zbog čega je važno da se mladi pravnici u okviru obrazovanja upoznaju o procesu harmonizacije.

Direktorica Goethe-instituta BiH Charlotte Hermelink kazala je novinarima da su države bivše Jugoslavije na putu ka Evropskoj uniji, ali je proces EU integracija u BiH usporen zbog čega je pozdravila novu inicijativu ministara vanjskih poslova Velike Britanije i Njemačke da bi se BiH potpomogla u tom smislu.

Učesnici konferencije su studenti prava najvećih javnih univerziteta (Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica), odnosno generacija koje će voditi BiH na njenom putu ka EU zbog čega je važno da se već sada susretnu s iskustvima s pravnom stečevinom.

Hermelink je dodala da će studenti čuti iskustva Hrvatske koja je postala članicom EU, a nekoliko referenata u nedjelju će pričati s pravnicima na koji način je potrebno raditi za BiH uopćeno o integraciji ka EU.

Ambasador BiH i šef Misije BiH pri EU u Briselu Igor Davidović, jedan od predavača na ovom skupu, podvukao je da je BiH sposobna provesti sve reforme, ali je pitanje postoji li volja za to unutar BiH, odnosno sve se svodi na pitanje političke volje.

– Kada je u pitanju harmonizacija s evropskim pravnim propisima to nije riječ o jednokratnom potezu koji može završiti jedna generacija nego će zato trebati barem 15 godina nakon sticanja statusa kandidata, kazao je Davidović.

Pojasnio je da kada bi se cjelokupan proces na putu ka punopravnom članstvu u EU odvijao bez ikakvih teškoća i blokada onda bi to potrajalo najmanje 15 godina počevši od danas, zato je važno imati generacije koje neće samo unijeti acquis u pravne propise BiH nego da će ih znati adaptirati i prepoznati šta je u interesu građana BiH.

Profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Meliha Povlakić je istaknula da se na svim fakultetima prava manje ili više izučava evropsko pravo zato je važno da studenti čuju predavanje onih koji donose političke odluke o tome, one koji učestvuju u procesu harmonizacije prava te praksu u tom procesu.

Dodala je da i kada postoji politička volja za to, što je dovela u sumnju u BiH, BiH će čekati “cunami” propisa, ali BiH nema na nacionalnom nivou program usklađivanja te kaže da u bh. zakonima često piše da je djelomično usklađen s pravnom stečevinom EU, no to u konačnici znači da nije usklađen.

BiH je potpisala 16. juna 2008. godine Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom koji još nije stupio na snagu jer nisu ispunjene ključne pretpostavke među kojima je i neprovođenje ustavnih reformi.

(FENA)