Mladi političari kao kreatori boljeg bh. društva

Odgovorni mladi političari i političarke donosioci su promjena i kreatori boljeg ambijenta za život mladih u Bosni i Hercegovini, jedna je od poruka obuke „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske političke lidere/ice (UMiDp) za drugu generaciju polaznika/ca koja je počela u Banjoj Luci.


UMiDp BL2

Obuku će tokom narednih pet dana pohađati 26 mladih političara i političarki iz dvanaest različitih političkih stranaka iz svih dijelova Bosne i Hercegovine koji za cilj imaju da u budućnosti pitanja mladih pozicioniraju na listu prioriteta aktuelne politike u Bosni i Hercegovini.

– Promjene se već dešavaju. Mladi političari i političarke koji su bili dio prve generacije polaznika obuke već mijenjaju stvari u svojim zajednicama i to je ono što je namjera i cilj obuke, raditi sa mladima koji će biti odgovorni građani i građanke društva i donosioci promjena, istakla je Nejra Neimarlija Roić iz Instituta za razvoj mladih KULT.

UMiD za omladinske političke lidere/ice (UMiDp) je Institutov program za mlade koji dolaze iz različitih političkih stranaka, koji kroz tri petodnevna modula obuke usvajaju znanja i vještine o poznavanju političkog sistema u BiH i djelovanja u njemu, o razvoju političkog imidža te o političkom zagovaranju i pregovaranju za rješavanje problema i potreba mladih. Oni će aktivnim zalaganjem, lobiranjem kod vlasti, riješiti neke od problema mladih ljudi u svojoj lokalnoj zajednici i na taj način dati primjer mladim ljudima i političarima o važnosti političke participacije i aktivnog djelovanja.

UMiDp Banja Luka

– Želim poboljšati svoj politički imidž, napredovati, naučiti bolje djelovati. Iskustva sa obuke prenijet ću i svojim kolegama i kolegicama, a namjera mi je pokrenuti i konkretne inicijative u Visokom i Zeničko-dobojskom kantonu jer se mladi u mojoj lokalnoj zajednici susreću s brojnim izazovima koji se mogu i trebaju prevazilaziti ukoliko želimo zadržati mlade i iskoristiti njihov potencijal, poručila je Rejhana Numanović, polaznica obuke.

U narednom periodu obuka će biti organizovana u Konjicu i u Sarajevu.

Institut ovom inicijativom želi staviti mlade u fokus i politiku prikazati kao konkretnu disciplinu, koja svojom provedbom donosi korist mladim ljudima u svakodnevnom životu.

Obuku realizuje Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini.