Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS podržalo realizaciju 14 projekata za mlade

Riječ je o dodjeli sredstava iz Budžeta KS radi sufinansiranja projekata za mlade u 2023. godini, s predstavnicima neprofitnih i studentskih organizacija.


ks
Foto: Vlada KS

Ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Pavle Krstić potpisao je ugovore o dodjeli sredstava iz Budžeta KS radi sufinansiranja projekata za mlade u 2023. godini, s predstavnicima neprofitnih i studentskih organizacija.

Projekti su odabrani nakon okončane procedure Javnog poziva u okviru kojeg su organizacije aplicirale po programina “Mobilnost mladih”, “Mladi, urbano planiranje i zaštita okoliša” i “Psihofizičko zdravlje mladih”.

Komisija je na osnovu uvida u prijave i vrednovanja projekata dodijelila sredstva u ukupnom iznosu 34.800 KM za sufinansiranje 14 projekata.

Za ovaj Javni poziv u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu osigurano je 35.000 KM, u svrhu podrške mladima na području Kantona Sarajevo.

Rezultati Javnog poziva su dostupni klikom ovdje.