Mikrograntovi za aplikacije na univerzitete u SAD

International Educational Microgrants objavio je poziv na apliciranje za Mikrograntove za američke univerzitete. Grantovi se daju učenicima trećih razreda i studentima završnih godina univerziteta koji žele da upišu sljedeći nivo studija u SAD za pokrivanje troškova apliciranja na univerzitete u SAD, uključujući troškove aplikacije, testova za upis na koledže (SAT ili ACT) i testove engleskog jezika.


sad karta zastava

International Educational Microgrants objavio je poziv na apliciranje za Mikrograntove za američke univerzitete. Grantovi se daju učenicima trećih razreda i studentima završnih godina univerziteta koji žele da upišu sljedeći nivo studija u SAD za pokrivanje troškova apliciranja na univerzitete u SAD, uključujući troškove aplikacije, testova za upis na koledže (SAT ili ACT) i testove engleskog jezika.

Učenici i studenti mogu aplicirati za grantove kako bi im se pokrili neki ili svi navedeni troškovi.

sad karta zastavaKandidati trebaju:

  • Biti državljani Bosne i Hercegovine;
  • Završiti srednju školu ne kasnije od ljeta 2014. godine;
  • Aplicirati za dodiplomski studij na četverogodišnjem, akreditiranom univerzitetu ili koledžu u Sjedinjenim Američkim Državama (univerzitet ili univerziteti moraju biti navedeni u aplikaciji);
  • Aplicirati za studijski program u jesen 2014. godine.

Aplikacija i lista provjere aplikacije na: www.iemicrogrants.org

Kontakt na: info@iemicrogrants.org.

Aplikacije su otvorene, a finalisti će biti izabrani početkom ili sredinom avgusta.

(unmo.ba)