Međunarodni volonterski radni kampovi u BiH

Mreža mladih jugoistočne Evrope (SEEYN) najavljuje Četvrte međunarodne volonterske radne kampove koji će biti održani u Bosni i Hercegovini u avgustu 2013. godine.


volonteri1

Mreža mladih jugoistočne Evrope (SEEYN) najavljuje Četvrte međunarodne volonterske radne kampove koji će biti održani u Bosni i Hercegovini u avgustu 2013. godine.

volonteriOvo je prvi put, poslije nekoliko godina, da postoje radni kampovi u BiH, čiji su domaćini lokalne organizacije u saradnji sa Međunarodnom mrežom mladih Jugoistočne Evrope i Savjetom Evropskog volonterskog servisa. Kampovi će biti održani na lokacijama: Otoka, Jablanica, Vlasenica i Priboj.

Mreža mladih jugoistočne Evrope je mreža organizacija koja uključuje 19 članica nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

Vizija SEEYN-a je da postigne stabilan region sa razvijenim međusobnim razumijevanjem bez predrasuda među mladim ljudima kroz njihovu mobilnost, saradnju i aktivnu ulogu u društvu. SEEYN ima za cilj da promoviše prodruštvene vrijednosti, mir i razumijevanje kroz program razmjene volontera, aktivnosti zalaganja i izgradnje kapaciteta u organizacijama.

Radni kamp 2013 je program pripremljen u saradnji sa SEEYN članovima iz Bosne i Hercegovine koji su i domaćini takmičenja. Radni kampovi su dio SEEYN projekta “Uči, volontiraj, dijeli” uz podršku fondacije Višegrad i programa Međunarodnog Višegradskog fonda.

Cilj projekta “Uči, volontiraj, dijeli” je uspostavljanje i održavanje kvaliteta regionalne / evropske saradnje i umrežavanje kao i planiranje i implementacija međunarodnih radnih kampova radi razmjene između obrazovnih omladinskih organizacija u centralnoj i istočnoj Evropi.

Opšti uslovi za učešće:

  • starosna dob od 18 do 30 godina
  • službeni jezik koji se koristi u kampovima je engleski
  • organizatori ne daju nikakvo osiguranje. Da bi ste se pridružili u radni kamp morate biti osigurani. Putovanje, viza i osiguranje, kao i bilo koji drugi troškovi nisu obezbjeđeni, te je neophodno da iste pokriju sami volonteri
  • za učešće na kampovima mogu se prijaviti volonteri iz bilo koje zemlje na svijetu. Međutim, zbog ciljeva projekta “Uči, volontiraj, dijeli” volonteri iz centralne i istočne Evrope su pozvani da se prijave.

Organizatori će objezbjediti osnovni smještaj, ishranu, osvježenje i radni materijal za sve učesnike.

Standardni aplikacijski obrazac VEF Savjeta Evropskog volonterskog servisa ili SEEYN – a potrebno je poslati na adresu placement.bh@seeyn.org

Brošuru, sa detaljnim informacijama, preuzmite ovdje.

(ues.rs.ba)