Međunarodna Akademija Nirnberških principa – Stipendije za jesen 2015.

Međunarodna Akademija Nirnberških principa nudi 10 do 15 stipendija za jesen 2015. godine, za mlade istraživače iz oblasti društvenih nauka i prava.


ianp Međunarodna Akademija Nirnberških principa

Pored toga, Akademija iskusnim istraživačima nudi mogućnost finansiranja njihovog prvog terenskog istraživanja o prihvatanju međunarodnog krivičnog prava kao i njegovih institucija u njihovim domovinama.

Rok za svaku prijavu je 21. juni 2015. godine, preduslov je odlično poznavanje engleskog jezika.

Više informacija možete naćina linkovima:

(mladi.info)