Master na Evropskom institutu

Stipendisti će dobiti djelimično ili potpuno oslobađanje od troškova života i školarine, a mogu se prijaviti za trojezični program koji će pohađati po tromjesečjima u Nici, Berlinu i Rimu, ili za program koji će pratiti na engleskom jeziku u Istanbulu, Nici i Berlinu.


IE EI logo

Evropski institut (IE•EI) poziva sve studente koji su završili do-diplomske studije da se do 1. jula 2015. godine prijave za upis na „Master u naprednim evropskim i međunarodnim studijama“ (MAEIS) za period oktobar 2015. – jul 2016.

Stipendisti će dobiti djelimično ili potpuno oslobađanje od troškova života i školarine, a mogu se prijaviti za trojezični program koji će pohađati po tromjesečjima u Nici, Berlinu i Rimu, ili za program koji će pratiti na engleskom jeziku u Istanbulu, Nici i Berlinu.

Kandidati zainteresovani za izučavanje međunarodnih odnosa, evropskih integracija, ekonomije i globalizacije, federalizma i upravljanja na francuskom, engleskom i njemačkom jeziku, se prijavljuju u skladu sa uputstvima na ovom linku, a za jednojezični program prate uputstva na ovom linku.

Oba programa organizuju studijske posjete evropskim i međunarodnim organizacijama u Ženevi, Hagu, Strazburu i Briselu.

IE•EI diplome (60 ECTS) se dodjeljuju u saradnji sa partnerima instituta, među kojima su Bilgi univerzitet iz Istanbula, Rostock univerzitet, EuroSapienza iz Rima i Institut za evropsku politiku iz Berlina.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(mladi.info)