Logička mozgalica: Koji se dio uklapa u sliku?

Zadatak je pronaći koji dio se uklapa u sliku.


Rješenje:

Odgovor je broj 4.

88888888 1