Ljetna škola Balkan Express 2015

Ekonomski fakulteta u Ljubljani organizuje Ljetnu školu Balkan Express 2015 koja će se održati od 28.6 do 18.7.2015. Pored Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, organizatori ljetne škole su Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru i Univerzitet Crne Gore, gdje će se predavanja predviđena u okviru ljetne škole i održati.


balkan express 2015

Ekonomski fakulteta u Ljubljani organizuje Ljetnu školu Balkan Express 2015 koja će se održati od 28.6 do 18.7.2015. Pored Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, organizatori ljetne škole su Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerzitet Crne Gore, gdje će se predavanja predviđena u okviru ljetne škole i održati.

Advertisements

Uz predavanja i posjete kompanijama, polaznici škola će moći posjeti Zagreb, Sarajevo i Dubrovnik. Studenti će moći pohađati predavanje iz predmeta Economics of Transition i International Business koji nose po 6 ECTS svaki. Studenti mogu odabrati jedan ili oba predmeta.

Participacija za učešće na ljetnoj školi iznosi 900 Eura za studente koji se prijave do 26. aprila, dok za studente koji se prijave nakon 26. aprila participacija iznosi 1000 Eura.

U okviru ljetnje škole osigurana su dodatna finansijska sredstva za stipendiranje studenata sa univerziteta uključenih u projekat. Izabrani studenti će biti nagrađeni stipendijom u iznosu od 400 EUR, koja je namijenjenjenja pokrivanju troškova same prijave na Balkan Express projekat.

Sve dodatne informacije i detalji na: www.ef.uni-lj.si/balkanexpress.

Kontakt email: Ada Guštin, balkan.express@ef.uni-lj.si.

(STUDOMAT.ba)