KS: Obaveznom studentskom praksom do povećanja kvaliteta obrazovanja i stvaranja konkurentnijih stručnjaka

Premijer i ministar obrazovanja, nauke i mladih KS sa predstavnicima NDI-a: Inicijativa za uvođenje obavezne studentske prakse povećat će kvalitet obrazovanja i stvoriti konkurentnije stručnjake na tržištu rada.


Foto: Vlada KS
Foto: Vlada KS

– Inicijativu za uvođenje obavezne studentske prakse, koja će omogućiti studentima sticanje praktičnih stručnih znanja smatram izuzetno značajnom i možete biti sigurni da ćete imati podršku Vlade Kantona Sarajevo za njenu realizaciju, istakao je premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković na jučer održanom sastanku sa predstavnicima Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) Edinom Halilovićem i Amrom Karačić. Sastanku su prisustvovali ministri za obrazovanje, nauku i mlade i finansija Elvir Kazazović i Jasmin Halebić, te rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdispahić.

Ovom prilikom, ministar Kazazović je informisao prisutne kako je u Kantonu Sarajevo upravo sada u toku proces izrade izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, koji ima, između ostalog, za cilj uvođenje studentske prakse. Zbog toga je pozvao predstavnike NDI-a da se zajedno sa pravnim stručnjacima iz resornog ministarstva aktivno uključe u njegovo kreiranje, kako bi došli do najboljih rješenja u kojima bi sve tri strane, i studenti i univerziteti i poslodavci bili zadovoljni.

– Ova inicijativa ima za cilj da poveća kvalitet obrazovanja, obrazuje konkurentnije stručnjake na tržištu rada, te tako smanji broj nezaposlenih mladih kadrova s visokom stručnom spremom i na taj način poboljša ambijent za njihov ostanak u zemlji. Poslodavci će dobiti adekvatnu radnu snagu, a društvo u cjelini šansu da pokrene ‘uljuljanu’ privredu, pojasnio je Halilović te naveo da će samo sistemski uređena oblast studentske prakse otvoriti mogućnost studentima da se adekvatnije educiraju i pripreme za posao u realnim uslovima.

Prema njegovim riječima, praktičnim učenjem zaokružuje se obrazovanje, student se u potpunosti priprema za tržište rada, a povećava se i konkurentnost mladih visokoobrazovnih građana.

Rektor Avdispahić je kazao da na medicinskom, ekonomskom fakultetu, na likovnoj akademiji i još nekim ustanovama studenti redovno obavljaju praksu, ali podržava inicijativu da se to ugradi u zakon.

– Vi morate znati da se u Sarajevo svake godine upiše šest hiljada studenata, te da je potrebno pronaći kvalitetna i trajna rješenja s kojima će sve strane biti zadovoljne, iako zaista podržavam ovu inicijativu, jer sam svjestan da će im praksa dati šansu da brže dođu do zaposlenja, ali i univerzitetima da se povežu s privredom i tržištem rada, istakao je Avdsipahić.

Ministar Halebić je također podržao pomenutu inicijativu te predložio zanimljiv model praktične nastave prema kojem bi studenti sa određenih fakulteta obavljali praktičnu nastavu i aktivno radili sa premijerom, ministricama i ministrima u Vladi Kantona Sarajevo, navodi se na kraju saopštenja press službe Kantona Sarajevo.

(STUDOMAT.ba)