Konstituiran Savjet za nauku i umjetnost na Univerzitetu u Sarajevu

Na trećoj redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 28. 12. 2016. godine, konstituiran je Savjet za nauku i umjetnost na Univerzitetu u Sarajevu.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Kako je saopšteno iz Službe za odnose s javnošću UNSA, Savjet za nauku i umjetnost je stručno i savjetodavno tijelo Senata Univerziteta koje ima sljedeće nadležnosti:

 • Senatu Univerziteta predlaže strategiju razvoja i unapređenja nauke i umjetnosti na  Univerzitetu u Sarajevu;
 • razmatra naučnoistraživačke projekte po javnim pozivima kojima se aplicira preko  Univerziteta u Sarajevu;
 • daje mišljenje o raspodjeli vanbudžetskih prihoda od naučne i umjetničke djelatnosti;
 • obavlja i druge poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada i umjetnosti koje mu odredi Senat Univerziteta.

Savjet za nauku i umjetnost ima devet članova, od kojih su: jedan predstavnik Univerziteta, šest predstavnika fakulteta/akademija/instituta, jedan predstavnik studenata i jedan predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Na održanoj sjednici Senata imenovani su članovi Savjeta za nauku i umjetnost na Univerzitetu u Sarajevu:

 1. akademik dr. Dejan Milošević, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka,
 2. akademik dr. Muris Čičić, predstavnik Grupacije društvenih nauka,
 3. akademik dr. Branislava Peruničić, profesor emeritus, predstavnik Grupacije tehničkih nauka,
 4. dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, predstavnik Grupacije umjetnosti,
 5. dr. sc. Elijas Tauber, predstavnik Univerziteta u Sarajevu,
 6. doc. dr. Semir Vranić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka,
 7. predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu,
 8. Lejla Lasić, student trećeg ciklusa studija, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu,
 9. prof. dr. Izet Rađo, prorektor, predstavnik Grupacije humanističkih nauka.

(STUDOMAT.ba)