Konkurs za Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu s ciljem pružanja studentima mogućnosti aktivnog učešća na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, raspisao je Konkurs za Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2013/2004.


vis moot logo

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu s ciljem pružanja studentima mogućnosti aktivnog učešća na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, raspisao je Konkurs za Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2013/2004.

vis moot logoVis Moot predstavlja simulaciju trgovačke arbitraže povodom konkretnog ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Radi se o jednom od najprestižnijih svjetskih takmičenja iz navedenih oblasti; internacionalnog je karaktera i svake godine okuplja studente i akademsko osoblje sa preko 250 pravnih fakulteta iz cijelog svijeta.

Učesnici pred sobom imaju međunarodni ugovor o prodaji robe u kojem je došlo do povrede ugovornih obaveza, pri čemu sam ugovor predviđa arbitražu kao mehanizam rješavanja nastalog spora. Primjenjivo materijalno pravo je Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe, dok se kao osnovna procesna pravila primjenjuju pravila arbitraže institucije pred kojom se spor rješava.

Više informacija o samom takmičenju je dostupno na linku: www.cisg.law.pace.edu

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti svoj CV i kratko pismo motivacije (ne duže od jedne strane) na sarajevo.vismoot@gmail.com do 06.10.2013. godine; nakon čega kandidate očekuje kratki usmeni razgovot.

Sva potebna dodatna uputstva, pojašnjenja i smjernice se mogu dobiti putem emaila: sarajevo.vismoot@gmail.com ili na kontakt telefon 066/847-298.

Više informacija možete pročitati u prilogu.

(pfsa.unsa.ba)