Konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.


Foto: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
Foto: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Kandidati koji se prijavljuju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete prijema:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da su zdravstveno sposobni za službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
c) da nisu osuđivani na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci;
d) da nisu prethodno otpušteni iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene
dužnosti u posljednje tri godine;
e) da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti,
odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane;
f) da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
g)da imaju odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti;
h) da nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadeset sedam) godina u vrijeme prijema, to jeste, na dan 31.12.2018. godine;
i) da su uspješno završili osnovnu vojnu obuku.

Dodatne informacije o uslovima i načinu prijave možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)