Konkurs za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić”

Helsinški parlament građana Banjaluka i Mreža za izgradnju mira raspisuju Konkurs za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić” za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama i za razvoj društveno odgovornog novinarstva


srdjan aleksic

Na konkursu mogu učestvovati organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, koje do 31. oktobra/listopada 2019. godine pošalju prijedloge emisija, medija ili novinarki/novinara, koji profesionalno i u kontinuitetu izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi i razvoju društveno odgovornog novinarstva.

Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke koje do do 31. oktobra/listopada 2019. godine pošalju tekstove/priloge koji izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi i razvoju društveno odgovornog novinarstva.

Način prijave:

  • za organizacije civilnog društva:

– obrazloženje organizacije koja šalje prijedlog,

– najmanje dvije snimljene emisije ili najmanje dva objavljena teksta/priloga novinara/novinarke koje organizacija kandiduje za novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“ koji nisu stariji od godinu dana od objave Konkursa.

  • za novinare i novinarke:

– detaljan CV novinara ili novinarki u vezi sa navedenim temama,

– do tri priloga/teksta ne starija od godinu dana od objave konkursa,

– potvrdu urednika ili vlasnika medija o objavljenom prilogu/tesktu (ako se ne vidi datum objave).

Za obje kategorije obavezna je elektronska forma prijave.

Novinarska nagrada Srđan Aleksić će se dodijeliti 10. decembra/prosinca 2019. povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Pozivamo sve organizacije civilnog društva, posebno one koje predstavljaju marginalizovane grupe ili sa bave zaštitom i promocijom prava marginalizovanih i ranjivih grupa da se prijave na Konkurs i time podrže novinare i novinarke koji promovišu društveno odgovrno novinarstvo. Pozivamo novinare i novinarke da prijave svoje tekstove i priloge koji odgovaraju cilju Konkursa i koji su napisani u skladu sa skladu sa standardima društveno odgovornog i profesionalnog novinarstva.

Prijave se šalju na e-mail adresu nagrada@hcabl.org ili na adresu:

Helsinški parlament građana Banjaluka
Bana Lazarevića 21
78000 Banjaluka.

Novinarska nagradu Srđan Aleksić podržava Civil Right Defenders.

(STUDOMAT.ba)