Konkurs za najbolji filozofski esej: Prva nagrada 300 KM, druga nagrada 150 KM, treća nagrada 50 KM

Povodom Međunarodnog dana filozofije 2022. godine, koji se obilježava svakog trećeg četvrtka u novembru.


Writing an essay
Ilustracija: Envato

Povodom Međunarodnog dana filozofije 2022. godine, koji se obilježava svakog trećeg četvrtka u novembru, a ove godine pada 17. novembra, Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia  raspisuje Konkurs za najbolji filozofski esej. Učesnici konkursa mogu biti srednjoškolci i studenti koji su državljani BiH, a nagrade koje učesnici konkursa mogu osvojiti su sljedeće:

 1. PRVA NAGRADA je novčana nagrada u iznosu od 300 konvertibilnih maraka,
 2. DRUGA NAGRADA je novčana nagrada u iznosu od 150 konvertibilnih maraka, i
 3. TREĆA NAGRADA je novčana nagrada u iznosu od 50 konvertibilnih maraka.

Rok za slanje eseja je 10. novembar 2022. godine.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

 Teme

 1. Da li su zoološki vrtovi i cirkusi etički dopustivi?
 2. Da li je feminizam kao pokret postigao svoje ciljeve?
 3. Treba li državi dozvoliti cenzurisanje umjetničkih djela?

Nagrađeni eseji će biti objavljeni u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, čiji je izdavač Udruženje Sofia, pod kategorijom NAGRAĐENI RADOVI.

KONKURS ZA NAJBOLJI FILOZOFSKI ESEJ 2022.

Uputstva za autore

 • Količina teksta: minimalno 4 kartice teksta (2 A4 stranice Word dokumenta)
 • Font: Times New Roman, veličina slova 12; razmak između redova 1,5; bez pravljenja dodatnih razmaka između pasusa; margine na svim stranama 2,5 cm
 • Autori trebaju dostaviti lektorisanu verziju rada (bez slovnih, pravopisnih i gramatičkih grešaka)
 • Potrebno je zadovoljiti uslove argumentativnog filozofskog eseja:
 1. esej započeti sa originalnom tezom,
 2. tezu razraditi na osnovu kvalitetnih argumenata, odnosno dokaza koji potkrepljuju navedenu tezu, kao i uz korištenje kvalitetnih kontraargumenata,
 3. pridržavati se logičkog slijeda prezentovanih ideja, i
 4. u zaključku navesti potvrdu ili odricanje predložene teze u uvodu

Radove slati na e-mail adresu Udruženja Sofia udruzenjesofia@gmail.coms naznakom “PRIJAVA NA KONKURS ZA NAJBOLJI FILOZOFSKI ESEJ”, uz priložene osnovne podatke:

 1. Ime i prezime,
 2. Razred i škola koju pohađate ili broj indeksa, godina i naziv fakulteta na kojem studirate,
 3. Broj telefona, kao i
 4. Adresa stanovanja, a podrazumijeva se da ćete nam prilikom dostavljanja radova dostaviti i vašu e-mail adresu.

Napomena

S radova koji budu poslani na e-mail Udruženja Sofia biće uklonjeni lični podaci autora, nakon čega će svaki pojedinačni rad biti anonimizovan, dostavljen Komisiji za procjenu kvaliteta eseja, te po strogom utvrđenim kriterijima ocijenjen.

Eseji moraju biti originalni i neobjavljeni. Neobjavljenim esejom se smatra onaj koji još ni na koji način nije pružen na uvid javnosti, ni u štampanom, ni u elektronskom obliku, uključujući i internet. Ukoliko se utvrdi da je esej plagijat, autor/ka će biti diskvalifikovani.

Pobjednici na ranije objavljenim konkursima za najbolji filozofski esej nemaju pravo slati svoje prijave u periodu od naredne dvije godine.

Komisiju za procjenu kvaliteta eseja sačinjavaju:

Mr Miroslav Galić, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član Udruženja Sofia.

Izvršni je urednik u Časopisu za humanističke i društvene nauke Sineza, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Glavni je i odgovorni urednik Časopisa za društvenu i humanističku misao Noema, Filozofskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci i Saveza studenata Filozofskog fakulteta. DTP je u Naučno-popularnom časopisu: A PRIORI.

Doc. dr Lamija Neimarlija, Akademija Likovnih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu, član Udruženja Sofia.

Dva puta je nagrađena „Zlatnom značkom Univerziteta u Sarajevu“, dobitnica „Plakete Filozofskog fakulteta u Sarajevu“, najbolja studentica u kategoriji izuzetno nadarenih studenata/ica stipendiranih iz fonda „Suada Dilberović“. Primila je i počasno priznanje  fondacije “Karim Zaimović”. Član je naučnog odbora Naučno-popularnog časopisa: A PRIORI.

Ana Galić, mr, predsjednik Udruženja Sofia.

Dobitnica je Republičke i stipendije Fonda Milan Jelić. Položila stručni ispit za samostalno-obrazovni rad na poslovima Nastavnika filozofije i sociologije. Predavačko iskustvo stekla u nacionalnom i IB programu Međunarodne mature u Gimnaziji Banja Luka, u Muzičkoj školi “Vlado Milošević” Banja Luka, kao i u SŠC „Ljubiša Mladenović“ Banja Luka. Glavni je i odgovorni urednik Naučno-popularnog časopisa: A PRIORI.

Rezultate konkursa saznat ćete na dan obilježavanja Međunarodnog dana filozofije, 17.11.2021. godine kada ćemo putem objaviti imena dobitnika nagrada. Nagrađeni autori će potom biti kontaktirani, te će im se uručiti nagrade.