Konkurs za mirovne studije u Sarajevu

 Konkurs za mirovne studije u Sarajevu

Zajednički studij sa Univerzitetom u Baselu, Univerzitetom u Beogradu i Univerzitetom Zagrebu (studij na bosanskom i engleskom jeziku).

Zajednički studij sa Univerzitetom u Baselu, Univerzitetom u Beogradu i Univerzitetom Zagrebu (studij na bosanskom i engleskom jeziku).

Regionalni master program studija koji organizuje Univerzitet u Bazelu u saradnji sa Institutom za prevenciju sukoba i izradnju mira i univerzitetima u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu radi po naprednom interdisciplinarnom programu koji se fokusira na četiri specijalizovana polja: mir i teorija konflikata, razvoj, medijacija i sigurnost.

Ovaj program je prvi regionalni master program u mirovnim studijama i nudi jedinstvenu perspektivu i visoko kvalitetno obrazovanje. Regionalna mobilnost studenata, profesora i praktičara i artikulacija lokalnih/regionalnih specifičnosti u kontekstu globalnih kretanja su važne karakteristike ovog programa.

Ukupni cilj programa je omogućavanje studentima da razviju teoretsko znanje, dijagnostičke i praktične vještine vezane za prevenciju i razrješavanje kompleksnih konfliktnih situacija. Završetkom ovog programa studenti će biti osposobljeni za za istraživački ali i za praktični mirotvorni rad.

Cijena studija: 4.500 KM (Odluka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-38-1670/14 od 23. 04. 2014. godine).

Više informacija o studiju je dostupno ovdje i ovdje.

(yep.ba)

STUDOMAT

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.

Možda te i ovo zanima?