Konkurs za mirovne studije u Sarajevu

Zajednički studij sa Univerzitetom u Baselu, Univerzitetom u Beogradu i Univerzitetom Zagrebu (studij na bosanskom i engleskom jeziku).


fpn unsa

Zajednički studij sa Univerzitetom u Baselu, Univerzitetom u Beogradu i Univerzitetom Zagrebu (studij na bosanskom i engleskom jeziku).

Regionalni master program studija koji organizuje Univerzitet u Bazelu u saradnji sa Institutom za prevenciju sukoba i izradnju mira i univerzitetima u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu radi po naprednom interdisciplinarnom programu koji se fokusira na četiri specijalizovana polja: mir i teorija konflikata, razvoj, medijacija i sigurnost.

Ovaj program je prvi regionalni master program u mirovnim studijama i nudi jedinstvenu perspektivu i visoko kvalitetno obrazovanje. Regionalna mobilnost studenata, profesora i praktičara i artikulacija lokalnih/regionalnih specifičnosti u kontekstu globalnih kretanja su važne karakteristike ovog programa.

Ukupni cilj programa je omogućavanje studentima da razviju teoretsko znanje, dijagnostičke i praktične vještine vezane za prevenciju i razrješavanje kompleksnih konfliktnih situacija. Završetkom ovog programa studenti će biti osposobljeni za za istraživački ali i za praktični mirotvorni rad.

Cijena studija: 4.500 KM (Odluka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-38-1670/14 od 23. 04. 2014. godine).

Više informacija o studiju je dostupno ovdje i ovdje.

(yep.ba)