Konkurs za dodjelu stipendije u vidu smještaja u Studentskom domu FONSS

Konkurs za dodjelu stipendije u vidu smještaja tokom redovnog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


1 38
Foto: kbf.unsa.ba

Studenti koji konkurišu za dobivanje stipendije u vidu smještaja u Studentskom domu FONSS na adresi Ljubljanska 3 ili Župnom uredu Katedrala – Presveto Srce Isusovo na adresi Josipa Stadlera 2, moraju biti upisani u prvu godinu integriranog filozofsko-teološkog studija kao redovni studenti na Katoličkom bogoslovnom fakultet Univerziteta u Sarajevu. Uz to važan je prosjek ocjena ostvaren u srednjoj školi, a gleda se i financijska situacija i broj članova porodice iz koje student dolazi.

Stipendiju može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je upisan u prvu godinu integriranog filozofsko-teološkog studija kao redovni student na Katoličkom bogoslovnom fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • da nije korisnik stipendije po drugom osnovu.

Prijava na konkurs sadrži:

Obavezna dokumentacija:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

 • popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku ObrazacStipendija: 2021-2022.pdf),
 • molba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
 • uvjerenje o upisu u I godinu integriranog filozofsko-teološkog studija u statusu redovnog studenta,
 • potvrda o prosjeku ocjena (preslika/kopija svjedodžbe o završenom srednjem školovanju iz koje je vidljiv ostvareni prosjek),
 • ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova,
 • ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima),
 • potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini),
 • potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

Dodatna dokumentacija:

 • preporuka župnika za dodjelu stipendije
 • potvrda o redovnom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva
 • potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini.

Konkurs ostaje otvoren do 30. septembra 2022. Prijavu na konkurs ispuniti i poslati na službeni e-mail Studentske službe (referada.kbfunsa@gmail.com), a originalne dokumente donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom „Konkurs za stipendije“, prenosi kbf.unsa.ba.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.