Konkurs za dodjelu stipendija sportistima i sportistkinjama

Otvoren konkurs za stipendiju mladim sportistima i sportistkinjama u 2019. godini, s područja opštine Novi Grad, koji/e imaju navršenih maksimalno devetnaest godina i aktivno se bave sportskim aktivnostima.


Načelnik opštine Novi Grad raspisuje Javni konkurs za dodjelu sportskih stipendija talentovanim mladim sportistima i sportistkinjama u 2019. godini. Kandidat/kandidatkinja koji/a se prijavljuje na konkurs treba da ispunjava opšte i posebne uslove. Od opštih uslova, stipendije.ba izdvaja da kandidati i kandidatkinje trebaju biti državljani i državljanke Bosne i Hercegovine, da imaju najviše devetnaest godina, član ili članica su sportskog kluba koji i dalje egzistira i registrovan je na području opštine Novi Grad. Također se iziskuje da je mjesto prebivališta prijavljenog/prijavljene na području opštine Novi Grad, vrlodobar uspjeh u školi i primjerno vladanje.

Posebni uslovi se ograničavaju na to da se kandidat ili kandidatkinja aktivno bavio/la sportskim aktivnostima u protekloj godini, te da je ostvario/la značajne rezultate na sportskim takmičenjima u BiH, međunarodnim takmičenjima, za koje će posjedovati validne potvrde, verifikovane i ovjerene od strane sportskog saveza.

Od potrebne dokumentacije traži se izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, dokaz o prebivalištu kao i dokaz registracije u klubu, potvrda matičnog sportskog saveza Republike Srpske o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave, kao i potvrda o uspjehu osnovne, odnosno srednje škole i kopija kartice tekućeg računa banke u kojoj je račun otvoren.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u  zatvorenoj koverti na šalter broj 3, Info pulta Opštinske uprave, Opštine Novi Grad, lično ili putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, ulica Petra Kočića br.2, 79220 Novi Grad sa naznakom: „Za javni konkurs za sportske stipendije“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu možete preuzeti ovdje, kao i na Info pultu opštine Novi Grad.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 12.03.2019. godine.

(STUDOMAT.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

Irma Ahmetspahić

Studentica prve godine prvog ciklusa studija na Fakultetu političkih nauka UNSA, odsjek žurnalistika. Ni manje ni više. Uživam u svijetu medija. Pisanju. Slobodi. Volim košarku, kafu i crnu boju. Uvijek imam olovku i papir.
X