Konkurs Fondacije Konrad Adenauer za dodjelu stipendija studentima master studija

 Konkurs Fondacije Konrad Adenauer za dodjelu stipendija studentima master studija

Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za dodjelu 15 stipendija studentima 1. i 2. godine master-studija 4. i 5. godine studija

Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za dodjelu 15 stipendija studentima 1. i 2. godine master studija 4. i 5. godine studija

Uslovi za prijavu

 • Redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godine studija (sve studijske grupe) na univerzitetu u BiH u akademskoj godini 2012/12. godini
 • aktivan angažman u političkoj stranci, nevladinoj ili sličnoj organizaciji
 • prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti ukljućujući i prvi ciklus)
 • kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • starost do 30 godina
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • interes za oblasti u kojima djeluje Fondacija Konrad Adenauer u BiH

Potrebna dokumentacija

 • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer
 • motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku)
 • biografija
 • uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij)/potvrda fakulteta o upisu u aktuelni semestar
 • ovjerena kopija lične karte ili pasoša
 • najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka političke stranke ili organizacije u kojoj je kandidat aktivan)
 • 1 fotografija

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom (na BHS jeziku) dostaviti na adresu:

Fondacija Konrad Adenauer
Ferhadija 19
71000 Sarajevo
rok za dostavu dokumentacije
26.11.2012.
(datum poštanskog pečata)

FORMULARI za prijavu dostupni su u uredu i na web stranici Fondacije faxom ili elektronskom poštom (upite slati na: sarajevo@kas.de)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave.

Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jednu akademsku godinu i prateći program za stipendiste. Sve informacije o konkursu objavljene su na web-stranici Fondacije Konrad Adenauer u BiH (www.kas.de/sarajevo).

(STUDOMAT.ba)

Možda te i ovo zanima?