Konkurs Fondacije Konrad Adenauer za dodjelu stipendija studentima master studija

Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za dodjelu 15 stipendija studentima 1. i 2. godine master-studija 4. i 5. godine studija


konrad adenauer fondacija

Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za dodjelu 15 stipendija studentima 1. i 2. godine master studija 4. i 5. godine studija

Uslovi za prijavu

 • Redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godine studija (sve studijske grupe) na univerzitetu u BiH u akademskoj godini 2012/12. godini
 • aktivan angažman u političkoj stranci, nevladinoj ili sličnoj organizaciji
 • prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti ukljućujući i prvi ciklus)
 • kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • starost do 30 godina
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • interes za oblasti u kojima djeluje Fondacija Konrad Adenauer u BiH

Potrebna dokumentacija

 • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer
 • motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku)
 • biografija
 • uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij)/potvrda fakulteta o upisu u aktuelni semestar
 • ovjerena kopija lične karte ili pasoša
 • najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka političke stranke ili organizacije u kojoj je kandidat aktivan)
 • 1 fotografija

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom (na BHS jeziku) dostaviti na adresu:

Fondacija Konrad Adenauer
Ferhadija 19
71000 Sarajevo
rok za dostavu dokumentacije
26.11.2012.
(datum poštanskog pečata)

FORMULARI za prijavu dostupni su u uredu i na web stranici Fondacije faxom ili elektronskom poštom (upite slati na: sarajevo@kas.de)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave.

Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jednu akademsku godinu i prateći program za stipendiste. Sve informacije o konkursu objavljene su na web-stranici Fondacije Konrad Adenauer u BiH (www.kas.de/sarajevo).

(STUDOMAT.ba)