Kompanija LANACO raspisuje konkurs za dodjelu stipendija

Kompanija LANACO raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u BiH i Srbiji, sa sljedećih fakulteta.


lanaco stipendije vizual
  • Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, odsjek: za računarstvo i informatiku
  • Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, odsjekza računarstvo i informatiku
  • Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, odsjek: za računarstvo i informatiku
  • Univerzitet u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar, odsjek: računarstvo
  • Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, odsjekza računarsku tehniku i informatiku
  • Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, odsjekinformacioni sistemi i tehnologije
  • Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, odsjekelektrotehnika i računarstvo
  • Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, odsjekinformacione tehnologije, informacione tehnologije– softversko inženjerstvo

OPŠTI USLOVI:

– Da je redovan student druge, treće ili četvrte godine prvog ciklusa studija na navedenim fakultetima
– Da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Srbije
– Da u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu godinu studija
– Da ima prosjek ocjena 7,50 i više u toku studija

POSEBNI USLOVI:

– Učestvovanje i postignut uspjeh na domaćim i međunarodnim takmičenjima
– Učestvovanje u odabranim domaćim ili međunarodnim studentskim, stručnim i naučnim projektima i konferencijama
– Pohađanje drugog fakulteta
– Patent ili inovacije

ŠTA STUDENT DOBIJA OD LANACO KOMPANIJE?

– Zа pеriоd stipеndirаnja, dо zаvršеtkа prvog ciklusа studiја, studеnt mјеsеčnо dobija stipеndiјu u iznоsu оd 500 KМ odnosno 250 evra.
– Nakon završetka studija LANACO obezbjeđuje studentu radno mjesto u kompaniji.

ОBAVEZE STUDENTA:

– Da će završiti školovanje u redovnom roku do isteka apsolventskog staža, kako ne bi izgubio pravo na stipendiju.
– Da će se nakon završetka studija staviti na raspolaganje kompaniji LANACO i zaključiti ugovor o radu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA?

– Uvjerenje o državljanstvu
– Potvrda o mjestu prebivališta
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Potvrda o upisanoj godini studija, studijskom programu i prosjeku ocjena u toku studija
– Potvrda s fakulteta da u toku studija nisu obnavljali nijednu godinu studija

KAKO SE PRIJAVITI I DO KADA TRAJU PRIJAVE?

Prijaviti se možete slanjem CV-a i motivacionog pisma na stipendije@lanaco.com

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA?

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu LANACO-a. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

(STUDOMAT.ba)