Kantonalna bolnica u Zenici napravila još jedan korak ka statusu univerzitetske bolnice

Korak bliže ostvarivanju statusa koji će omogućiti daljnji razvoj i ustanove i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


kantonalna bolnica zenica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o radu Kantonalne bolnice Zenica u dijelu kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, čime je ova zdravstvena ustanova napravila još jedan korak ka sticanju statusa univerzitetske bolnice.

Direktor KBZ-a prof.dr. Rasim Skomorac rekao je da je ovime ispunjen još jedan od uslova koje je utvrdilo Federalno ministarstvo zdravstva (FMZ), na osnovu ranije podnesene aplikacije ove ustanove.

 – Uprkos opterećenju borbom protiv koronavirusa, uspjeli smo uraditi veliki posao i pripremiti izmjene sistematizacije i pravilnika o radu. U prethodnom vremenu uspjeli smo izmijeniti Zakon o Kantonalnoj bolnici i Statut, a sve u cilju ispunjavanja utvrđenih uslova za sticanje statusa univerzitetske bolnice, rekao je Skomorac, navodeći da je KBZ sada stekao uslov da ponovo podnese aplikaciju FMZ-u za sticanje statusa koji će omogućiti daljnji razvoj i ustanove i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici (UNZE).

 – Mislim da je to veliki korak i za kanton i stanovnike da ustanovu postavimo na jedan drugi nivo i da na taj način i njezina pozicija unutar Federacije Bosne i Hercegovine bude povoljnija i drugačija. Nadam se da ćemo to uspjeti u sljedećim mjesecima, rekao je Skomorac.

U organizacijskom smislu, predviđeno je formiranje klinika na način da se omogući, po uslovima koji se traže za univerzitetsku bolnicu, formiranje u prvoj fazi klinike za hirurške bolesti, klinike za interne bolesti, te klinike za ginekologiju i akušerstvo. To će, istakao je on, biti stimulans i za kolege ljekare koji se žele dalje školovati i sticati akademske titule.

 – Kako kolege budu sticali akademske titule, tako ćemo moći proširivati broj klinika. Postoje jasni kriteriji i vjerujem da ćemo u vrlo kratkom vremenu, nakon što dobijemo status i formiramo ove klinike, već za dvije-tri godine stvarati uslove za osnivanje novih klinika iz postojećih i to je način kako su se razvijali drugi klinički centri, kazao je direktor KBZ-a.

Napominje da se paralelno radi i na infrastrukturnom jačanju Kantonalne bolnice, kroz projekt energetske efikasnosti za čiju je realizaciju Vlada ZDK osigurala kredit u iznosu od 11 miliona eura.

Nakon što je Vijeće Grada Zenica dalo pravo građenja KBZ-u, otklonjene su prepreke za početak realizacije ovog generacijskog projekta. Naglasio je da je sticanje statusa univerzitetske bolnice, a u narednoj fazi i statusa kliničkog centra, proces koji mora pratiti izgradnja infrastrukture.

 – Mi ćemo kroz realizaciju ovog projekta stvoriti znatno bolje uslove za rad i boravak pacijenata, što će biti nemjerljivo u odnosu na sadašnje stanje. Steći će se uslovi i za reorganizaciju prostora ustanove kojom će se omogućiti kvalitetniji rad i sa studentima, uvođenje novih tehnologija i kvalitetniju edukaciju medicinskih radnika. To je motivirajući faktor za sve i naša je obaveza da čuvamo kadrove, jačamo Medicinski fakultet i ljekarski kadar koji je u ovom trenutku jako deficitaran, rekao je Skomorac, a saopćeno je iz Press službe ZDK.