Kako učionica na faksu utiče na studente

Boje, dizajn i izgled učionice na faksu mogu uveliko uticati na naše učenje, razmišljanje i uspjeh.


classroom 1568365320

Već je odavno poznato da dizajn i izgled prostorije u kojoj boravimo značajno utiče na naše raspoloženje. Jednako tako, učionice na faksu mogu uticati na učenje samih studenata, njihovo razmišljanje te u konačnici i uspjeh. Atmosfera u učionici uticat će kako na dobre, tako i na loše rezultate studenata na predavanju, ovisno o kakvoj je atmosferi riječ. Upravo zbog toga, izuzetno je važno da studenti uče u dobrim uvjetima, prenosi x-ica.com.

Uticaj na pažnju i pamćenje

Svjetlo, tehnologija, temperatura prostorije, ozvučenje i boja – sve to značajno utječe na studente. Poznato je da bismo trebali učiti u svijetlim prostorijama jer to poboljšava koncentraciju. Temperatura u predavaoni ne bi smjela biti previsoka, ali ni preniska kako koncentracija i pamćenje studenata ne bi bilo poljuljano. Ozvučenje u predavaoni također je izuzetno važno. Na fakultetima postoje grupe od preko stotinu studenata pa je onima u zadnjim klupama često teško čuti profesora. U tom slučaju, profesor bi trebao na raspolaganju imati manji mikrofon kako bi ga svi u prostoriji jednako čuli. Također je važno da je predavaonica zvučno izolirana kako do nje ne bi dopirali ometajući zvukovi izvana.

Plava boja potiče kreativnost

Boje čine veliku razliku kad je riječ o raspoloženju studenata, ali i o njihovom ponašanju. Boje mogu čak i uticati na to kako studenti percipiraju jedni druge. Također je moguće da učionica na fakultetu utiče na stavove i postignuća studenata. Crvena boja prostorije pomaže kod koncentracije studenata. Mnoga istraživanja pokazala su da studenti brže i bolje pamte kada uče u crvenim predavaonicama. Slične efekte postiže i narančasta. Kada je riječ o hladnijim bojama, definitivno se preporučuje plava. Naime, plava boja potiče kreativnost pa se preporučuje fakultetima koji se bave umjetnošću i društvenim znanostima.

Učionica treba biti uredna i čista

Žuta boja predavaonice pozitivno utiče na komunikaciju između studenata, što je naročito dobro ako je riječ o timskom radu ili radu u skupinama. Žuta također podiže energiju i raspoloženje. Osim boje predavaonice, od velike je važnosti i namještaj (stolovi, stolci, tehnologija). Naime, ugodan ambijent prostorije povoljno će utjecati na koncentraciju, pamćenje i učenja studenata.

Učionica prvenstveno ne bi smjela biti prenatrpana. Upravo suprotno. Što se manje namještaja nalazi u učionici, to će se studenti lakše koncentrirati na gradivo koje uče. Baš kao što naša soba treba biti čista i uredna kad učimo, nije ni učionica na fakultetu nikakva iznimka. Osim toga, od velikog je značaja i tehnologija. Naime, danas gotovo svaka modernija predavaonica svojim studentima nudi računala koja pomažu da brže usvoje znanje u ovom dobu suvremene tehnologije.

Male učionice uzrokuju razdražljivost i nervozu

Manje važna nije ni veličina prostorije u kojoj studenti slušaju predavanja. Naime, ona utječe na metodologiju, ponašanje i međusobne odnose između studenata. Učionica nikako ne bi smjela biti premalena jer to kod studenata može stvoriti osjećaj nelagode i nervoze. U tijesnim prostorima ljudi često znaju postati razdražljivi jer se ne osjećaju dovoljno sigurno. Točnije, studentima u manjim prostorijama nedostaje osobni prostor što ometa njihovu koncentraciju.

(STUDOMAT.ba)