Kako se piše: Idalje ili i dalje?

Kako se piše: Idalje ili i dalje?


Idalje ili i dalje

Piše se i dalje.

Skraćeno i d.
I tako dalje skraćeno itd. Oba pri nabrajanju.

I je proklitika, riječ koja nema svoj akcenat nego čini akcenatsku cjelinu sa rječju iza sebe. Ako ta riječ ima silazni akcenat (dalje) proklitika ga može prevući na sebe. Objedinjeni izgovor i dalje sa akcentom na i još ne znači da se radi o složenici. Značenje novog spoja mora biti makar malo izmijenjeno. Iako se izgovara kao akcenatska cjelina piše se rastavljeno.