Kako položiti ispitni test?

Polaganje u vidu testa je čest način polaganja ispita. Studenti ga mnogo više vole u odnosu na usmeno ispitivanje. Ako ste dobro pripremili gradivo, polaganje testa će za vas predstavljati mačji kašalj. Međutim, ako niste dobro savladali materiju, tj. prešli veliki broj stvari iz udžbenika, to može biti problem. Test uglavnom traži precizne odgovore na sitne detalje iz pojedinih tema.


polaganje ispita
Foto: Ilustracija

Polaganje u vidu testa je čest način polaganja ispita. Studenti ga mnogo više vole u odnosu na usmeno ispitivanje. Ako ste dobro pripremili gradivo, polaganje testa će za vas predstavljati „mačji kašalj”. Međutim, ako niste dobro savladali materiju, tj. prešli veliki broj stvari iz udžbenika, to može biti problem. Test uglavnom traži precizne odgovore na sitne detalje iz pojedinih tema.

Advertisements

Najbolji način pripreme za test je da rješavate testove sa prethodnih polaganja ili ispita. Pitanja neće biti u potpunosti ista, ali mogu biti slična. U najgorem slučaju mogu vam pokazati koja poglavlja treba da naučite. Ukoliko imate sreće, može se dogoditi da na ispitu dobijete pitanja koja su već bila u prethodnim ispitnim rokovima.

Proučavanje testova sa prošlih ispita i odgovaranje na njih iz svojih bilješki i preporučene literature, najbolji je način za pripremu ove vrste testa. Nećete morati pamtiti svaku informaciju koja je napisana o datoj temi.

Advertisements

Postoje različite opcije odgovora na testu. Nekada se traži samo jedan tačan odgovor, nekada ćete morati da zaokružite više tačnih odgovora. Ponekad se traži da se odabere jedan netačan, a ponekad više netačnih odgovora. Zbog toga je vrlo važno da pažljivo čitate pitanja kako biste znali šta se očekuje od vas.

Za provjeru znanja na ispitu u vidu testa, morate imati strategiju za zaokruživanje odgovora: