Kako izbjeći kauč u vrijeme ispita?

Sunce, proljeće i ljetne bašte teško da nas baš motivišu za učenje. Kako god, ispitni rokovi su u toku, a učenje, prije svega, zahtijeva motivaciju.


Tired redhead girl sleeping on books at campus library
Ilustracija: Envato

Motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti radi ostvarenja nekog cilja. Psihologija obrazovanja dijeli motivaciju na unutrašnju (intrinzičnu) i vanjsku (ekstrinzičnu) motivaciju.

Advertisements

Unutrašnja motivacija proizlazi iz želje za samoaktualizacijom, uspjehom, učenjem određene teme za koju smo posebno zainteresovani. S druge strane, vanjska motivacija je motivacija zbog koje radimo i učimo radi ostvarivanja nekih rezultata, npr. ocjene.

Kako bi bili zadovoljni postignutim rezultatima, bitno je da sebi postavite cilj, bilo da vas pokreće unutrašnja, vanjska ili obje vrste motivacije.

Advertisements

Nakon što odredite ciljeve i prioritete, na redu je time management. Da biste efikasno upravljali svojim vremenom, pored svih planiranih dnevnih aktivnosti, odredite i vrijeme za učenje.

Vrijeme je ispita?

Odredite i u kakvom okruženju ste najproduktivniji, u kojem dijelu dana, da li efikasnije učite sami ili u grupi.

U svakom slučaju, pronađite ono što vas motiviše i imajte pozitivan stav.

Kako izbjeći kauč u vrijeme ispita?

Ne dopusti da ti prepreke odvuku pažnju od cilja.