Jedan od najpoznatijih privatnih univerziteta u BiH dobio akreditaciju

Međunarodna komisija je kvalitet rada ove ustanove ocijenila visokom ocjenom 9,6 što je svrstava među pet najboljih u Bosni i Hercegovini.


European University Kallos Tuzla EU Kallos Tuzla campus 610x406 1
Foto: RTV Slon

Evropski univerzitet Kallos Tuzla dobio je zvaničnu institucionalnu akreditaciju. Međunarodna komisija je kvalitet rada ove visokoškolske ustanove ocijenila visokom ocjenom 9,6 što je svrstava među pet najboljih u Bosni i Hercegovini.

Nakon četiri godine čekanja na okončanje ovog procesa studenti, njihovi roditelji i profesori mogu odahnuti jer diplome ovog Univerziteta imaju potvrdu kvaliteta obrazovanja na svim fakultetima.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– Suštinski se ništa nije promijenilo, kažu profesori Evropskog univerziteta Kallos. Akreditacija je samo potvrdila kvalitet studija.

– Mi smo o do sada radili u skladu sa zakonskim, moralnim i etičkim normama, naglasio je ovom prilikom prof.dr. Mithat Tabaković, dekan Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta Kallos Tuzla.

Imidž Kallosa više neće biti upitan kako na tržištu rada, tako i kod roditelja i studenata koji upisuju studije na ovom univerzitetu.

– Dok smo čekali akretitaciju mi smo poduzimali sve mjere i radnje na usaglašavanju svih nastavnih planova i programa da ih usaglasimo sa potrebama tržišta rada što je najbitnije. Studenti se sa akreditacijom sutra mogu brže i lakše zaposliti, kaže prof.dr. Kemal Brkić, rektor Evropskog univerziteta Kallos Tuzla.

Kallos je bez obzira na dug period čekanja akreditacije kontinuirano educuirao kadrove i investirao u opremu u svojim kabinetima. Sad samo mogu očekivati još veći interes studenata za njihove studijske programe.

– Dovodili smo sve bolje i bolje profesore. Studenti su vjerovali u nas. Upisivali su fakultete. Sticali znanja. Imamo sve pohvale za njihovo znanje i njihov kvalitet, kazao je za RTVTK akademik prof.dr. Nedeljko Stanković, osnivač i profesor Univerziteta Kallos.

Kallos je od osnivanja 2015. godine do danas potpisao više od 60 međunarodnih ugovora o saradnji sa obrazovnim ustanovama, institutima i kompanijama u Evropi, Aziji i Americi. Akreditaciju je odobrila Agencija za razvoj visokoškolskog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, a potvrdilo Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona.

Rješenje o akreditaciji uslijedilo je nakon što je kompetentna Komisija, koja se sastoji od domaćih i međunarodnih stručnjaka, ocijenila 10 kriterijuma u radu ove ustanove, i to:

 • Politika osiguranja kvaliteta;
 • Izrada i odobravanje programa;
 • Učenje, podučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta;
 • Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje;
 • Nastavno osoblje;
 • Resursi za učenje i podrška studentima;
 • Upravljanje informacijama;
 • Informisanje javnosti;
 • Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa, i
 • Periodično vanjsko osiguranje kvaliteta.

Prilikom ocjene ispunjenosti ovih kriterijuma, Komisija je Evropskom univerzitetu dala visoke ocjene, i to šest kriterijuma je potpuno ispunjeno, a 4 su znatno ispunjena.

Akreditovani su sljedeći fakulteti na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla, i to:

 • Fakultet zdravstvenih nauka;
 • Medicinski fakultet.
 • Pravni fakultet;
 • Fakultet politčkih nauka;
 • Ekonomski fakultet;
 • Pedagoški fakultet, i
 • Tehnički fakultet.