Javni poziv za prijavu i sticanje statusa predavača u DEI BiH

Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH uputila je javni poziv zainteresiranim da se prijave i steknu status predavača u Direkciji.


dei bih javni poziv

Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH uputila je javni poziv zainteresiranim da se prijave i steknu status predavača u Direkciji.

S obzirom da je riječ o kontinuiranom procesu koji ulazi u četvrtu godinu realizacije, javni poziv se upućuje za određeni broj tema za koje su u DEI BiH smatrali da je potrebno osvježenje i osnaživanje predavačkog kadra, saopšteno je iz Direkcije.

Poziv se odnosi na sljedeće obuke iz Programa UČIMO O EU – DOKUČIMO EU:

  1. Ekonomska politika EU
  2. Usklađivanje zakonodavstva – vrste tehnike i načini usklađivanja
  3. Pretraživanje i pronalaženje dokumentacije EU i predstavljanje ključnih dokumenata
  4. Strateško planiranje u kontekstu programiranja EU pomoći
  5. Prevođenje pravnih akata

Osobe koje su u ranijem periodu stekle status predavača, po ovom pozivu ne trebaju obnavljati svoju prijavu. Program obrazovanja se realizira u skladu sa Odlukom o uslovima za sticanje statusa predavača u Direkciji za evropske integracije.

Zainteresirani potencijalni predavači trebaju svoju prijavu dostaviti Direkciji e-mailom na adresu:  DEIobuke@dei.gov.ba, faxom na broj 033 255 001 ili poštom na adresu: Direkcija za evropske integracije, Grbavička 4, 71000 Sarajevo, sa naznakom: “Odaziv na javni poziv”, do 27.01.2014. godine do 17 sati.

Prijava treba da sadrži CV, popunjen Prijavni obrazac i prateća dokumenta kojim se može vjerodostojno utvrditi da osoba koja podnosi prijavu ispunjava uvjete iz člana 3 stavovi 1 ili 2 Odluke o uslovima za sticanje statusa pradavača.

Direkcija će nakon obavljenog pregleda pristiglih prijava mailom obavijestiti podnosioce prijava o rezultatima, u roku od 10 dana od zaključenja poziva.

NAPOMENA: Javni poziv predavačima je trajno otvoren za sve teme koje su na listi Programa obrazovanja iz oblasti evropskih integracija Učimo o EU – Dokučimo EU.

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 255-010.

(dei.gov.ba)