Javni poziv za dodjelu stipendija studentima FASTO-a

Humanitarna organizacija „Bezdan-Sprofondo“ objavljuje poziv za stipendiranje studenata sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta Sarajevo.


sprofond

Humanitarna organizacija „Bezdan-Sprofondo“ objavljuje poziv za stipendiranje studenata sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta Sarajevo.

Uslovi učešća su:

 • Aplikant je redovan student treće i viših godina studija (do 30 godina)
 • Aplikant je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Student ima motivaciju da volontira (volonterski rad je obavezan)
 • Student ima iskustvo u radu s djecom

Krajnji rok za prijavu je 14. septembar 2012. godine do 16:00h. Prijave se mogu predati elektronskim putem na e-mail adresu: info@sprofondo.ba ili se dokumentacija može poslati na adresu organizacije (H.O. „Bezdan-Sprofondo“, Zagrebačka 18, 71 000 Sarajevo, BiH). Obavezno naznačiti u e-mailu ili na koverti „Prijava za stipendiranje 2012/2013“.

Potrebna dokumentacija:

 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Kopija lične karte
 • Potvrdu o kućnoj listi (koliko je članova porodice) i primanjima (kopiju zadnjeg izreska penzije, zadnje plate) ili potvrdu o nezaposlenosti roditelja/staratelja (od ureda za upošljavanje/biroa).
 • Potvrda o upisu u narednu akademsku godinu
 • Ovjerenu potvrdu o uspjehu u prošloj školskoj godini (ispis ocjena)
 • Kratka biografija aplikanta na B/H/S jezicima
 • Motivaciono pismo

Studenti koji su socijalno ugroženi, imaju prosjek ocijena iznad 8.0 imat će prednost prilikom odabira za stipendiranje. O stipendijama će odlučivati odbor Fonda prema bodovima određenim Statutom Fonda.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

(STUDOMAT.ba)