Javni poziv lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima marginaliziranih grupa u BiH

Javni poziv lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima marginaliziranih grupa u BiH za učešće u programu obuke za razvoj i jačanje organizacijskih kapaciteta


Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) poziva lokalne organizacije civilnog društva čije je djelovanje usmjereno na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, Roma, žena, mladih, LGBT populacije i drugih marginaliziranih grupa u BiH da se prijave na program obuke za razvoj i jačanje organizacijskih kapaciteta. Pružajući ovu vrstu podrške organizacijama civilnog društva, želimo graditi kapacitete za promociju i zaštitu prava nedovoljno zastupljenih građana/ki u BiH.

Advertisements

Program obuke sastoji se od pet trodnevnih treninga koji su koncipirani na način da osnaže sve nivoe strukture jedne organizacije te će omogućiti učesnicima/ama da unaprijede znanje o:

Advertisements
  • izgradnji sistema pisanih politika i procedura organizacije uzimajući u obzir sadašnje potrebe kao i potrebe razvoja organizacije, te zahtjeve zakonskih propisa, donatora i drugih interesnih grupa;
  • procesu upravljanja projektnim ciklusom, te pisanja projektnih prijedloga;
  • procesu finansijskog upravljanja;
  • konceptima i elementima upravljanja i razvoja ljudskih resursa;
  • procesu izgradnje tima kao preduvjeta uspješnog rada organizacije;
  • elementima procesa strateškog planiranja, te strateškog plana kao dokumenta kojim se definišu osnovni pravci rada organizacije;

Više informacija o treninzima, kao i načinima prijave možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)