Izbor rektora UNSA: Škrijelj apsolutni favorit, prijavili se i Džaferović, Avdispahić i Čaklovica

Konkurs za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016-2020. godine objavljen je 31. marta 2016. godine, a rektor bi trebao biti izabran početkom maja.


Rifat Škirljelj, Ejub Džaferović, Muharem Avdispahić i Faruk Čaklovica; foto: Klix.ba
Rifat Škirljelj, Ejub Džaferović, Muharem Avdispahić i Faruk Čaklovica; foto: Klix.ba

Zaključno sa 15. aprilom 2016. godine pristigle su četiri prijave na Konkurs. Na 42. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj 30. marta 2016. godine imenovana je Komisija za provođenje procedure izbora rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016-2020. godine.

Zadatak Komisije koju čini pet redovnih profesora Univerziteta u Sarajevu je da izvrši uvid u zaprimljene prijave na Konkurs, te o istom, u roku od 15 dana podnese izvještaj Senatu o prijavljenim kandidatima, sa listom kandidata koji ispunjavaju uvjete utvrđene Konkursom za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu, kojeg bira Senat.

Očekuje se da na sjednici Senata čije je održavanje planirano 4. maja 2016. godine bude podnesen izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima sa listom kandidata, te utvrđen termin održavanja Izborne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu.

Iako iz Rektorata UNSA nisu željeli potvrditi, sigurno je da su se za poziciju rektora prijavila četiri kandidata: Muharema Avdispahića, Rifat Škrijelj, Ejub Džaferović i Faruk Čaklovica.

Sadašnji rektor Muharem Avdispahić imenovan je 2012. i mandat mu istječe u oktobru tekuće godine.

Pored njega, kao kandidat sa najviše šansi spominje se Rifat Škriljej, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta. Škriljelj je ključni čovjek unutar SDA kada se radi o politici obrazovanja, a na posljednjem Kongresu SDA upravo je on predstavio planove ove stranke o oblasti obrazovanja. Škriljelj je i član aktuelne komisije za izmjenu zakona o visokom obrazovanju te, koliko je poznato, uživa apsolutnu podršku unutar SDA. Također, prema prećutnom dogovoru poziciju rektora SBB je prepustio SDA, piše portal Klix.ba.

Ejub Džaferović, inače brat potpredsjednika SDA Šefika Džaferovića, bivši je dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu gdje trenutno predaje više predmeta te se smatra, pored Škriljelja, jednim od najozbiljnijih kandidata.

Bivši rektor UNSA Faruk Čaklovica također se prijavio na konkurs, ali je teško očekivati da dobije novi mandat.

Na Izbornu sjednicu Senata Univerziteta u Sarajevu pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za izbor rektora i na istoj sjednici javno prezentiraju svoj program rada.

Nakon prezentacije programa rada kandidata za izbor rektora, Senat na istoj sjednici bira rektora, a proceduru glasanja provodi komisija koja se imenuje na toj sjednici.

U prvom krugu glasanja za izbor je neophodna dvotrećinska podrška. Ako niko ne dobije 2/3 glasova, u drugi krug idu dva kandidata sa najviše glasova.

Nakon izbora rektora, na istoj sjednici Senat ovlašćuje člana Senata koji će potpisati rješenje o izboru rektora.

Najkasnije sedam dana od dana izbora rektora, član Senata iz stava 10. ovog člana je obavezan potpisati rješenje o imenovanju rektora, uz obavezu dostave informacije o izboru i prijavljenim kandidatima na konkurs.

Rješenje Senata o imenovanju rektora je konačno, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Mandat rektora, u pravilu, započinje 1. oktobra u godini u kojoj je izabran, a prestaje 30. septembra u godini u kojoj mu ističe mandat.

Rektor se bira na mandatni period od četiri godine.

(Klix.ba)