Izazovi savremenog društva: Održana radionica na temu “Mediji i pismenost”

Medijska i informacijska pismenost čini važan segment u obrazovanju i odrastanju mladih ljudi. Može se svrstati u jednu od najbitnijih vještina 21. vijeka.


Students using tablet computers in class
Ilustracija: STUDOMAT

Kao integralni sveobuhvatni koncept se smatra ključnom kompetencijom u društvu koje je doživjelo digitalnu transformaciju.

Doc. dr. Lamija Silajdžić sa Odsjeka Komunikologija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu smatra da je medijska i informacijska pismenost veoma značajna u obrazovanju mladih koji su u današnje vrijeme najviše izloženi izazovima digitalnog okruženja, jer su među najaktivnijim korisnicima savremeno informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Ova tema je važna u obrazovanju kako bi mladima osigurala poboljšanje kognitivnih, tehničkih i socijalnih vještina koje im omogućuje da kvalitetno koriste informacije kojima su izloženi danas, navela je Silajdžić.

Koncept medijske i informacijske pismenosti u obrazovnom sistemu naše zemlje, prema Silajdžić, zastupljen je na nivou individualnog entuzijazma i angažmana nastavnog i nenastavnog osoblja, ali još uvijek nije strateški. Do sada, najviše je urađeno u Kantonu Sarajevo, usvajanjem Strategije i Akcionog plana za integraciju medijske i informacijske pismenosti u obrazovne sisteme, ali implementacija još nije počela.

U sferi visokog obrazovanja, kako je pojasnila Silajdžić, predmet Medijska i informacijska pismenost (MIP) izučava se na Fakultet političkih nauka i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Integracija MIP-a u obrazovni sistem

Emina Adilović, viša stručna saradnica za istraživanje u Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, smatra da je potrebno pričati o MIP-u od najranije dobi.

– Ne trebamo zapasti u zamku tzv. tehnološkog determinizma koji zagovara tehnokratski pristup i uvjerenje kako je danas moguće za sve društvene probleme rješenje pronaći u specifičnim alatima i programima, već je mnogo korisnije zauzeti pristup koji će pored pronalaženja korisnih digitalnih alata također uključiti i kritičko promišljanje o svim aspektima digitalnog, medijskog, informacijskog i algoritamskog oruženja, a što je, opet, moguće postići kroz integraciju MIP u obrazovni sistem, mišljenja je Adilović.

Kao članica organizacionog tima IPILM kursa koji već godinama organizuje Univerzitet u Sarajevu u saradnji s kolegama sa nekoliko svjetskih univerziteta, Adilović je pojasnila da je to jedinstven primjer promicanja obrazovanja s ciljem razvijanja mislećih građana, jer nije projektno orijentisan, već je zasnovan na entuzijazmu studenata.

– Ovaj kurs je do sada uključio nekoliko stotina studenata širom svijeta koji u interkulturalnom okruženju imaju priliku učiti jedni od drugih o temi koja je zajednička za sve nas, dodala je Adilović.