Iz budžeta TK 10 miliona za gradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli

10 miliona KM planirano je za izgradnju, adaptaciju, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa JU Univerzitet u Tuzli.


2004 untz kampus

Na sjednici SKupštine TK usvojen je rebalans Budžeta. Ovim izmjenama Budžet TK za 2023. godinu iznosit će 683.625.963,00 KM, što je za 5.700.899,00 KM ili 0,84 % više u odnosu na inicijalni Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Ono što je najznačajnije jeste da se ovim izmjenama planira realizacija ranije najavljenih aktivnosti Vlade TK.

Na potrošačkoj jedinici Ministarstva zdravstva, planirano je 300.000 KM za I fazu adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla, te 604.000 KM za adaptaciju dijela Klinike za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla.

Za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima planirano je 200.000 KM, a za rekonstrukciju prostorija na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata 30.000 KM.

Također, povećana su sredstva na potrošačkoj jedinici JP Međunarodni aerodrom Tuzla, i to u iznosu od 2,5 miliona KM kao subvencije za avio linije.

Planirano je i 143.524 KM Kantonalnoj upravi za šumarstvo, za finansiranje troškova Izvedbenih projekata šumsko-uzgojnih radova JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanja, kao i povećanje od 85.000 KM na potrošačkoj jedinici Podrška povratku prognanih lica za realizaciju projekta u povratničkim gradovima/općinama. Dokumentom je i konkretizovana aktivnost ranije planiranog kreditnog zaduženja Kantona u iznosu od 20 miliona KM.

Ovim amandmanom planirana kreditna sredstva bila bi raspoređena na način da bi se 10 miliona KM planiralo za izgradnju, adaptaciju, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa JU Univerzitet u Tuzli, 5 miliona KM za finansiranje rekonstrukcije i adaptacije zgrade Vlade TK, te po 2,5 miliona KM za objekte Policijske uprave u Živinicama i Općinskog suda u Lukavcu, javlja Fena.