IUS objavio Konkurs za upis novih studenata na prvu godinu I, II i III ciklusa studija

Internacionalni univerzitet u Sarajevu objavio je Konkurs za upis studenata na prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na organizacionim jedinicama univerziteta u akademskoj 2018/2019. godini. Konkurs omogućava upis ukupno 1573 studenta na sva tri ciklusa studija, od toga 1105 na prvi, 428 na drugi i 40 na treći.


IUS Preko 1.800 maturanata pristupilo testiranju za stipendije 5

Konkurs je raspisan za pet fakulteta i to za:

  1. Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS)
  2. Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS)
  3. Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA)
  4. Edukacijski fakultet (FEDU)
  5. Pravni fakultet (FLW)

Iz IUS-a ističu da je Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajajevo, kao osnivač univerziteta, obezbijedila odlične stipendije za sve nove studente. Prema tome, svaki student će dobiti stipedniju u minimalnom iznosu do 35 posto a makismalno 100 posto od ukupne vrijednosti godišnje školarine.

Rok za prijave za prvi i i drugi ciklus studija je do 21. septembra 2018., a za treći ciklus do 31. januara 2019. Svi studenti koji apliciraju za drugi ili treći ciklus studija obavezni su svoju aplikaciju poslati na: https://apply.ius.edu.ba/

Pravo učešća na konkursu za upis na prvi ciklus studija pod jednakim uslovima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja diplome utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja u BiH

Podsjećamo, prema posljednjem izvještaju Webometricsa objavljenom u januaru 2018. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je rangiran kao najbolji privatni univerzitet, te drugi na rang listi svih univerziteta u državi. Jedini su univerzitet u regiji čija je Škola engleskog jezika akreditovana od strane EQUALS-a.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033 957 175 ili na e-mail adresi: sao@ius.edu.ba

(STUDOMAT.ba)