ITF Enhancing Human Security: Stipendiranje studija u BiH u akademskoj 2017/2018. godini

Neprofitna organizacija ITF Enhancing Human Security (ITF) raspisala je Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017/2018. godini.


Pozivaju se studenti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, koji su žrtve mina ili NUS-a (neeksplodiranih ubojitih sredstva) odnosno članovi njihovih porodica, da predaju aplikacije za stipendiranje studija u 2017/2018. akademskoj godini.

Advertisements

Pravo sudjelovanja u konkursu imaju svi redovni studenti:

  • podnosioci aplikacija koji su upisani u visokoškolski, univerzitetski ili magistarski studijski program;
  • sa otvorenim transakcijskim računom;
  • pod uvjetom da su oni ili član njihove porodice stradali od protivpješadijske mine ili NUS.

Aplikacija na konkurs treba da uključuje:

  • Biografiju sa osvrtom na minsku nesreću koja obavezno uključuje lične podatke aplikanta (ime i prezime, starost i pol aplikanta, adresa, broj telefona i e-mail adresa).
  • Kratko pismo s objašnjenjem o načinu na koji bi stipendiranje pomoglo studentu.
  • Dokaz o upisu u visokoškolski, univerzitetski ili magistarski studijski program u Bosni i Hercegovini.
  • Dokument kojim se dokazuje da se radi o osobi ili članu porodice osobe koja je stradala od protivpješadijske mine ili NUS (medicinska dokumentacija i sl.).
  • Podaci o transakcijskom računu.

Primaoci stipendija će biti u obavezi da redovno ispunjavaju studijske obaveze te na kraju akademske 2017/2018. godine ITF-u dostave potvrdu o ispunjenim uslovima za upis u sljedeću godinu školovanja ili potvrdu o završetku studija. Primaoci stipendija će također biti u obavezi da ITF-u krajem akademske godine pošalju izvještaj o tome kako im je stipendija koristila.

Prijavu s traženim dokumentima potrebno je dostaviti na adresu: ITF Enhancing Human Security, Zabrv 12, 1292 Ig, Slovenija u zatvorenoj koverti s naznakom »Aplikacija za stipendiranje 2017/2018.« najkasnije do 15.09.2017. Prijava se može poslati preporučenom pošiljkom.

Advertisements

Izabrani studenti o izboru će biti obavješteni najkasnije do 29. 09. 2017.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: maja.licanin-karic@itf.si

Projekt stipendiranja žrtava mina ili NUS odnosno članova njihovih porodica koji implementira ITF finansira se od strane Republike Koreje.

(STUDOMAT.ba)