ITF Enhancing Human Security: Stipendiranje studija u BiH u akademskoj 2017/2018. godini

Neprofitna organizacija ITF Enhancing Human Security (ITF) raspisala je Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017/2018. godini.


Pozivaju se studenti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, koji su žrtve mina ili NUS-a (neeksplodiranih ubojitih sredstva) odnosno članovi njihovih porodica, da predaju aplikacije za stipendiranje studija u 2017/2018. akademskoj godini.

Pravo sudjelovanja u konkursu imaju svi redovni studenti:

  • podnosioci aplikacija koji su upisani u visokoškolski, univerzitetski ili magistarski studijski program;
  • sa otvorenim transakcijskim računom;
  • pod uvjetom da su oni ili član njihove porodice stradali od protivpješadijske mine ili NUS.

Aplikacija na konkurs treba da uključuje:

  • Biografiju sa osvrtom na minsku nesreću koja obavezno uključuje lične podatke aplikanta (ime i prezime, starost i pol aplikanta, adresa, broj telefona i e-mail adresa).
  • Kratko pismo s objašnjenjem o načinu na koji bi stipendiranje pomoglo studentu.
  • Dokaz o upisu u visokoškolski, univerzitetski ili magistarski studijski program u Bosni i Hercegovini.
  • Dokument kojim se dokazuje da se radi o osobi ili članu porodice osobe koja je stradala od protivpješadijske mine ili NUS (medicinska dokumentacija i sl.).
  • Podaci o transakcijskom računu.

Primaoci stipendija će biti u obavezi da redovno ispunjavaju studijske obaveze te na kraju akademske 2017/2018. godine ITF-u dostave potvrdu o ispunjenim uslovima za upis u sljedeću godinu školovanja ili potvrdu o završetku studija. Primaoci stipendija će također biti u obavezi da ITF-u krajem akademske godine pošalju izvještaj o tome kako im je stipendija koristila.

Prijavu s traženim dokumentima potrebno je dostaviti na adresu: ITF Enhancing Human Security, Zabrv 12, 1292 Ig, Slovenija u zatvorenoj koverti s naznakom »Aplikacija za stipendiranje 2017/2018.« najkasnije do 15.09.2017. Prijava se može poslati preporučenom pošiljkom.

Izabrani studenti o izboru će biti obavješteni najkasnije do 29. 09. 2017.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: maja.licanin-karic@itf.si

Projekt stipendiranja žrtava mina ili NUS odnosno članova njihovih porodica koji implementira ITF finansira se od strane Republike Koreje.

(STUDOMAT.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X