Istraživanje: Profesori podstiču korupciju?

Više od 35 posto dekana u BiH smatra da korupciju na fakultetima najviše podstiču profesori. Ovo je pokazalo istraživanje Antikorupcione mreže "Account" BiH, koje je sprovedeno u proteklih nekoliko mjeseci i u kojem je učestvovalo ukupno 125 osoba, 24 dekana i 101 član nastavnog osoblja.


indeks korupcija

Više od 35 posto dekana u BiH smatra da korupciju na fakultetima najviše podstiču profesori. Ovo je pokazalo istraživanje Antikorupcione mreže “Account” BiH, koje je sprovedeno u proteklih nekoliko mjeseci i u kojem je učestvovalo ukupno 125 osoba, 24 dekana i 101 član nastavnog osoblja.

indeks korupcija– Oko 23 posto anketiranih dekana smatra da su glavni uzročnici korupcije nepoznati, dok je više od 18 posto njih izjavilo da korupciju na fakultetima podstiče ostalo nastavno osoblje. Oko 12 posto dekana smatra da studenti podstiču korupciju, navedeno je u rezultatima ovog istraživanja.

Kako prenose Nezavisne novine, čak 20,8 posto dekana, koji su učestvovali u istraživanju smatra kako korupcija postoji na fakultetu koji oni vode, a istog mišljenja je i 20,2 posto ostalih zaposlenih na fakultetima.

Podatak koji je posebno interesantan jeste da je čak petina ispitanih znala za slučajeve korupcije u prethodnom periodu, ali da ih nisu htjeli prijaviti.

– Kao razloge su naveli strah, jednostavno nisu željeli, ili su naveli da, ukoliko to drugi ne rade, zašto bi to baš oni prijavili, stoji u istraživanju.

Određeni dio anketiranog osoblja fakulteta imao je priliku susresti se lično sa koruptivnim radnjama, odnosno doživjeli su situaciju da im neko od studenata ponudi mito.

– Kao najčešći oblik mita navodi se novac, zatim pokloni i protivusluge, rezultati su provedenih anketa.

Animiranje zaposlenih na fakultetima da anonimno prijavljuju korupciju prisutno je na više od 60 posto fakulteta koji su učestvovali u ovom istraživanju, ali ne postoje precizne smjernice ili osobe i institucije kojima se osoba koja želi prijaviti korupciju može javiti.

Zakonske mjere usmjerene na borbu protiv korupcije smatra neadekvatnim čak 76 posto ispitanih, a da je korupciju moguće iskorijeniti smatra većina dekana fakulteta koji su učestvovali u istraživanju, odnosno njih 77,3 posto.

Predrag Miletić, predsjednik Koordinacionog odbora visokog obrazovanja Univerziteta u Banjaluci, kazao je da je priča o korupciji u visokom obrazovanju stara priča i da se samo ponavljaju iste stvari.

On je kazao i da je nedavno održan skup u Banjaluci na kojem je tema bila upravo stanje u visokom obrazovanju, i na kojem je zaključeno da je dosta lažnog optuživanja, jer se na taj način samo smanjuje rejting visokoškolskih ustanova.

– Do sada, koliko mi znamo, bio je samo jedan slučaj korupcije na Univerzitetu u Banjaluci, i navodno, radilo se o profesoru koji je uzeo mito, ali to nikada nije dokazano. Taj profesor i sada radi isti posao i predaje na Univerzitetu, kazao je Miletić.

Predrag Govedarica, predsjednik Unije studenata RS, kazao je da ima sigurne pokazatelje da profesori ucjenjuju studente kupovinom knjiga.

– Znam da se redovno dešava da profesori otvoreno kažu studentu: ‘Ako ne kupiš moju knjigu (koja košta, na primjer 70 KM) nećeš dobiti potpis u indeks’, naveo je Govedarica.

On je kazao i da bi konačno nadležne institucije morale da povedu konkretnu borbu protiv korupcije na fakultetima, jer se do sada sva saznanja o ovoj pojavi svode na praznu priču.

(nezavisne.com)