IQ ili EQ: Šta je važnije za uspjeh?

Godine 1996. Daniel Goleman je u svojoj knjizi objasnio da je emocionalna inteligencija možda zapravo važnija od standardnog koeficijenta inteligencije koji poznajemo.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Neki naučnici takođe navode da IQ ne obuhvata pun opseg ljudske inteligencije. Oni su takođe naglasili da je mogućnost da se razumiju i izraze emocije podjednako važna ako ne i najvažnija.

IQ ili koeficijent inteligencije je broj koji se dobije nakon polaganja standardizovanog testa inteligencije. Rezultati su se dobijali dijeljenjem ustanovljene mentalne dobi sa stvarnim uzrastom, a zatim množenjem sa 100. Danas se rezultati upoređuju sa drugima iz te starosne grupe.

Emocionalna inteligencija se odnosi na to koliko je osoba u stanju da osjeća, kontroliše, opaža i utiče na emocije. Tek je u posljednje dvije decenije rasvijetljen ovaj termin i objašnjeno je koliko veliki i važan uticaj ima na život, poslovanje i edukaciju.
Prvenstveno je IQ posmatran kao proročnik uspjeha. Iako se od ljudi sa visokim nivoom inteligencije očekivalo mnogo, često je upravo to očekivanje bivalo kočnica za uspjeh, a ti ljudi su usljed drugačijeg poimanja svijeta skretali sa puta i živjeli u razočarenjima. IQ je i danas bitan dio uspjeha, naročito akademskog. Ove osobe često imaju bolje ocjene i brže se zapošljavaju.

Emocionalna inteligencija ima snažan uticaj u mnogim oblastima, a najvažnija od njih kada je o uspjehu riječ jeste biznis. U mnogim modernim kompanijama EQ je poseban dio testiranja prilikom zaposlenja. Oni sa visokim EQ-om imaju tendenciju da budu na visokim položajima, a naročito da budu lideri. Ona je veoma važna i na njoj se mnogo može raditi i može se konstantno unaprjeđivati.

Postavlja se pitanje šta je vama važnije? Šta biste željeli da razvijate? Evo još nekih podataka koje je objavio site ’Very well’:

– Osiguravajuća kompanija je objavila podatke da agenti sa slabom emocionalnom sposobnošću kao što su samopouzdanje, incijativa i empatija, prodavali polise za oko 54.000 dolara. Zvuči sjajno? Oni sa visokim emotivnim sposobnostima taj broj su pretvorili u 114.000.

Sam IQ nije dovoljan. EQ je takođe veoma bitan. Zapravo psiholozi se slažu da je IQ čini samo 10 posto onoga što je potrebno za uspjeh (ili najviše 25 posto). Ostatak pripada drugim faktorima, uključujući EQ.

(Tuzlanski.ba)