Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) osniva Pravni fakultet

Obrazovanje na Pravnom fakultetu (FLW) će biti usklađeno sa obrazovanjem na drugim pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i bazirano je na bosanskohercegovačkom pravnom sistemu, u sklopu kojeg će svi, a posebno strani studenti imati mogućnost sticanja konkretnijih znanja iz pravnih sistema drugih država, putem opredjeljivanja za pojedine nastavne predmete. Pravni fakultet (FLW) nudi mogućnost studiranja na dodiplomskom interdisciplinarnom studiju sa naprednim pristupom učenja, istraživanja i prakse u području prava.


IUS slika

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je visokoobrazovna ustanova koja u proteklim godinama bilježi konstantan progres na svim područjima svoga rada i djelovanja naspram kompleksnih okolnosti i relacija u kojima se nalazi obrazovanje i politika i u državi. Stoga se slobodno može ustvrditi da se IUS opire svim negativnim trendovima i uspješno posluje kroz rad obrazujući na hiljade studenata na sva tri ciklusa studija iz mnogih zemalja svijeta. Pokrenut 2004. godine, IUS je prvobitno krenuo sa 3 fakulteta, jer je tržište u tom periodu zahtijevalo da se budućim studentima omogući da studiraju ono što žele, tačnije ‘’popularne studije’’ i to je utjecalo da se razviju prva 3 fakulteta iz oblasti društvenih, tehničkih i umjetničkih nauka. No, od tada je prošlo 11 godina i situacija se u mnogome promijenila. IUS je privukao veliki broj studenata, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Turske, Europe, Bliskog Istoka, Azije i Afrike, gdje je postao svojevrstan regionalni edukacijski centar za sve mlade ljude željne dodatnog obrazovanja. Paralelno, sve više je rastao i broj svih onih koji su pismeno i aktivno izražavali zainteresiranost da studiraju pravni studij na engleskom jeziku.

Sve navedeno je opredijelilo menadžment Univerziteta da aktivno pristupi razvijanju elaborata o tome kako će budući veliki projekat osnivanja novog fakulteta izgledati. Elaborat je predat nadležnom kantonalnom ministarstvu i ekspertnoj komisiji, nakon čega je saglasnost na Elaborat o opravdanosti osnivanja dala i Vlada Kantona Sarajevo. Potom, na svojoj IX sjednici održanoj u srijedu, 11. juna 2015. godine, Skupština Kantona Sarajevo konačno je donijela Odluku o davanju saglasnosti na osnivanje Pravnog fakulteta u okviru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Obrazovanje na Pravnom fakultetu (FLW) usklađeno je sa obrazovnim procesom na drugim pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini, te je bazirano na bosanskohercegovačkom pravnom sistemu, u okviru kojeg će svi, a posebno strani studenti imati mogućnost sticanja konkretnijih znanja iz pravnih sistema drugih država, putem opredjeljivanja za pojedine izborne nastavne predmete. Pravni fakultet (FLW) trenutno nudi mogućnost studiranja na dodiplomskom studiju sa naprednim pristupom učenju, istraživanju i praksi u području praktične pravne nauke.

Glavni i osnovni cilj Pravnog fakulteta (FLW) jeste promoviranje nauke o zakonu s naglaskom na specifična znanja koja obuhvataju moderne teorijske, historijske, komparativne, sociološke, kao i ekonomske aspekte u primjeni prava. U sklopu studijskog programa, osim obaveznih predmeta kao što su Europsko, Međunarodno, Ustavno, Građansko, Krivično i dr. pravo, bit će omogućeno usvajanje i izučavanje modernijih pravnih disciplina kao što su Finansijsko pravo, Zakon o informacionim tehnologijama, Europski pravni sistem, Institucije EU i dr. Pokretanjem Pravnog fakulteta (FLW), IUS se želi dokazati kao ustanova koja posjeduje međunarodnu dimenziju i doprinosi razmjeni i punoj mobilnosti domaćih i međunarodnih akademskih radnika. Također, cilj je postići bolje i sveobuhvatnije razumijevanje procesa stvaranja i sinhronizacije međunarodnih i domaćih pravnih propisa na putu ka Euroatlantskim i NATO integracijama.

Kada je riječ o mogućnostima zaposlenja za sve one koji uspješno završe studij na Pravnom fakultetu (FLW), IUS prije svega nudi svim diplomcima mogućnost sticanja osnovnih znanja neophodnih uslova za obavljanje izuzetno važnih poslova. Naši studenti će moći raditi kao pravnici, advokati, tužioci, sudije, diplomate, policijski ili državni službenici, te biti dio upravnih i nadzornih odbora u sklopu privatnih i javnih preduzeća, advokatskih i notarskih ureda, kao i drugih različitih agencija. Glavna prednost diplomanata Pravnog fakulteta (FLW) bit će činjenica da će pravni studij i učenje biti implementirano isključivo na engleskom jeziku uz mogućnost pohađanja praktične nastave. Bosna i Hercegovina kao država treba obrazovane međunarodne pravne stručnjake koji su sposobni za aktivan rad na engleskom jeziku, a koji je službeni jezik EU. Ovu odluku pozdravio je i rektor Univerziteta, prof. dr. Yücel Oğurlu koji je istakao da je osnivanje četvrtog fakulteta u sklopu IUS-a nastavak kvalitetnog rada ove ustanove, te predstavlja novi početak za sve mlade ljude i buduće studente koji će pored postojećih fakulteta i programa koje IUS nudi, uskoro moći birati i novi Fakultet.

– Ovo nije uspjeh samo IUS-a, već svih nas zajedno. Radujem se što ćemo biti u prilici zaposliti novi kadar i educirati nove mlade naraštaje, buduće pravnike, advokate, sudije i buduće političare, kazao je rektor Oğurlu.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) ponosno nosi titulu ‘’Evropski univerzitet i poslodavac godine’’ koju je predsjednik Evropskog pokreta u BiH uručio rektoru Univerziteta, prof. dr. Yücel Oğurlu-u. Internacionalni univerzitet u Sarajevu je dobio priznanje kao jedina visokoškolska ustanova u BiH za svoje uspješne rezultate u oblasti visokog obrazovanja.

Za više informacija o studiranju na Pravnom fakultetu (FLW) posjetite našu web stranicu http://fl.ius.edu.ba/

(Sponzorisani članak)