Institut za razvoj mladih KULT zapošljava: Administrator/ica obuka i grantova

Institut za razvoj mladih KULT, na osnovi ukazane potrebe, raspisuje konkurs za radno mjesto „Administrator/ica obuka i grantova“. Pozicija se raspisuje za radno mjesto na adresi Instituta u Ulici 4. viteške brigade 34-36, na puno radno vrijeme.


work 1589376196

Opis posla

1. Administriranje procesa dodjele i praćenja grantova kojima upravlja Institut za razvoj mladih KULT što podrazumijeva učešće u kreiranju kriterija za različite vrste grantova, pripremu i objavljivanje javnih poziva za dodjelu grantova, organiziranje procesa ocjene pristiglih prijava, administrativne poslove vezane za potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima/ama grantova, praćenje dodijeljenih grantova, administriranje izvještaja dostavljenih od strane korisnika/ca grantova (narativni i finansijski izvještaji), kontinuiranu komunikaciju sa korisnicima/ama grantova i druge poslove vezane za grantove kojima upravlja Institut za razvoj mladih KULT.

2. Administriranje i organiziranje obuka za korisnike/ce Instituta za razvoj mladih KULT što podrazumijeva učešće u planiranju, kreiranju i objavljivanju javnih poziva za obuke, organiziranje procesa ocjene pristiglih prijava, komunikaciju s trenerima/cama angažiranim na obukama, administraciju ugovora sa učesnicima/ama i trenerima/cama na obuci, materijalnu i tehničku organizaciju obuka i druge poslove vezane za obuke koje organizira Institut za razvoj mladih KULT.

3. Podrška u drugim sličnim poslovima po potrebi.

Vrsta ugovornog odnosa

Radni odnos na puno radno vrijeme po ugovoru o radu. Početak radnog odnosa: 8. juna 2020. g.

Eliminatorni (obavezni) kriteriji

– vozačka dozvola B kategorije i aktivan vozač/ica s iskustvom,

– odlično poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računaru (MS Office, internet).

Dodatni kriteriji

Poželjno je da kandidat/kinja ima razvijene komunikacijske vještine, da je samostalan/na u obavljanju posla, sklon/a timskom radu te da nema poteškoće s povremenim putovanjima i povremenim fleksibilnim radnim vremenom. Izuzetno je poželjna sklonost ka korištenju različitih softverskih rješenja, koje Institut već koristi u svome radu.

Prijava

Konkurs ostaje otvoren do 24.5.2020. do 23.59 sati. Kandidati/kinje koji zadovolje kriterije bit će pozvani na testiranje, a u drugom krugu, ako zadovolje u prvom, i na razgovor. Testiranje će se održati u utorak, 26. maja 2020. g. u službenim prostorijama Instituta (Centralni ured Sarajevo, Ul. 4. viteške brigade 34-36, Ilidža). Razgovor će se održati u periodu od 27. do 29. maja 2020. g. u Centralnom uredu Sarajevo. Kandidati/kinje koji ne uđu u uži izbor neće biti kontaktirani.

Prijave se primaju isključivo putem obrasca koji se nalazi na linku: http://mladi.org/myURL/22718. Prijave dostavljene na drugačiji način te nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije o Institutu za razvoj mladih KULT mogu se naći na www.mladi.org.

Molimo osobe koje ne ispunjavaju eliminatorne kriterije navedene u konkursu da se ne prijavljuju. Institut zadržava pravo da ne zaposli nijednog kandidata/kinju u slučaju da nijedan od njih ne ispunjava minimum kriterija.

Eventualna pitanja mogu se postaviti na posao@kultbih.org (predmet/subject: Upit za: 01.09.0-N2.1-22718), najkasnije do 18.5.2020. g. do 14.00 sati, a odgovori će uslijediti emailom najkasnije 20.5.2020. g.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika/ca Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene e-mail adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg zaposlenika/ce vodi do dugoročne diskvalifikacije kandidata/kinje.