Inspekcija naložila Senatu UNSA da stavi van snage odluku kojom se studenti oslobađaju školarine

Kantonalna inspekcija je donijela ovo rješenje jer je, kao navode, u suprotnosti sa članom 31. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju.


unsa 1

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo donijela je rješenje kojim se nalaže Univerzitetu u Sarajevu da stavi van snage tačku 3. Odluke Senata UNSA.

Riječ je o tački kojom je utvrđeno da se redovni samofinansirajući studenti, koji su u određenoj studijskoj godini položili sve ispite iz te godine i ostvarili prosjek ocjena najmanje 8.0 te prvi put upisuju višu studijsku godinu u akademskoj 2022/2023. godini, oslobađaju troškova školarine za nastavak studija na tom ciklusu studija, prenosi Avaz.ba.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Kantonalna inspekcija je donijela ovo rješenje jer je, kao navode, u suprotnosti sa članom 31. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju.

Rješenje je doneseno 17. februara, a rok za izvršenje je 10 dana od dana prijema.

U roku od tri dana, nakon isteka preciziranog roka za izvršenje, UNSA treba dostaviti inspektoru pismeni dokaz o izvršenju rješenja.