Humanity in Action BiH: Prijavite se za ućešće u projektu “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”

Humanity in Action BiH osmu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy (NED). Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika_ca.


humanity in action bih bosnia herzegovina

Poziv se primarno odnosi na studente_ice prve i druge godine dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_tica sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (7. – 12. decembar 2019. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.

Individualno   istraživanje   (decembar   2019.   –   februar   2020.   godine)   će   omogućiti učesnicima_ama da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.

PDVIAGMM poster 2019 20

Trodnevni trening u Neumu (mart 2020. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.

Implementacija grupnih projekata (april – juni 2020. godine) uz primjenu znanja i vještina stečenih u prethodnim fazama programa.

Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2020. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.

Završna  ceremonija  u  Sarajevu   (septembar   2020.   godine)   sa  dodjelom   certifikata  i prezentacijom realizovanih projekata.

Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 5. novembra 2019. godine preko formulara koji se nalazi na linku.

Više informacija na: www.facebook.com/PDVIAGMM i putem e-mail adrese z.markovic@humanityinaction.org

(STUDOMAT.ba)