Grad Mostar: Raspisan konkurs za dodjelu stipendija studentima

Grad Mostar raspisao je Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija.


grad mostar

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2015/2016.godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata.

Studenti koji apliciraju na konkurs za dodjelu stipendija prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri grupe stipendija:

  • I grupa – Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,
  • II grupa – Stipendije po osnovu rezultata u učenju,
  • III grupa – Stipendije po osnovu porodičnog standarda i otežanih uslova života i
  • IV grupa  – Stipendije za uspješne sportiste.

Student može podnijeti aplikaciju za jednu ili više grupa stipendija. Student može ostvariti pravo na dodjelu samo jedne stipendije.

Prijave  na  konkurs  s  priloženom dokumentacijom  podnose  se  u  zatvorenoj koverti  na adresu:

Grad Mostar – Komisija za utvrđivanje lisi prioriteta za dodjelu stipendija,  Adema Buća br.17

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja (30.10.2015. godine).

Više informacija u prilozima:

(STUDOMAT.ba)