Grad Bijelјina: Konkurs za dodjelu stipendija studentima 2015/16.

Grad Bijelјina u akademskoj 2015/16. godini dodijeliće 30 stipendija redovnim studentima III, IV, V i VI godine studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu sa stalnim prebivalištem na području Grada Bijelјina.


TRG KRALJA PETRA Bijeljina

Prema odredbama konkursa, objavljenog na zvaničnoj stranici grada Bijeljina, pravo učešća nemaju studenti koji su obnavljali godinu i apsolventi.

Uslov za odobravanje stipendije za kandidate koji su studenti filozofskog fakulteta, prava, ekonomije i ostalih fakulteta društvenih i prirodnih nauka je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu ocjenu 8,00. Za studente fakulteta tehničkih nauka, tehnologije, informatike, medicine, farmacije, stomatologije i veterine, prosječna ocjena koju su postigli tokom studiranja ne može biti manja od 7,50.

Za studente koji su djeca poginulih boraca VRS i koji pripadaju manje zastupljenim konstitutivnim narodima i grupi ostalih, uslov za ostvarivanja prava na stipendiju je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu ocjenu 7,00.

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu:

Gradska uprava Grada Bijeljina
Trg kralja Petra I Karadjordjevića broj 1
76 300 Bijeljina
sa naznakom
“Komisiji za dodjelu studentskih stipendija”

ili lično u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina, soba broj 3, šalter 1 i 2.

Obrazac prijave se može dobiti u sobi broj 49 Gradske uprave Grada Bijeljina ili na internet-adresi Grada Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina, na zvaničnoj internet prezentaciji Grada, “Semberskim novinama” i “Nezavisnim novinama”.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja u “Nezavisnim novinama”.

Dodatne informacije na: www.sobijeljina.org

(UIS)