Goražde: Ministar finansija priznao falsifikovanje fakultetske diplome, pa dobio uslovnu kaznu

Ministar finansija BPK Goražde Nudžeim Džihnić osuđen je na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca zbog falsifikovanja diplome.


Foto: Nudžeim Džihanić, ministar finansija BPK Goražde
Foto: Nudžeim Džihanić, ministar finansija BPK Goražde

Prema presudi kazna se neće izvršiti ukoliko za vrijeme od jedne godine ne počini novo krivično djelo, potvrdio je za Klix.ba kantonalni tužilac Tužilaštva BPK Goražde Lazar Draško.

Draško pojašnjava da je Džihanić priznao krivicu te postigao nagodbu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Tužilaštvo BPK Goražde je nakon anonimne prijave, u novembru mjesecu 2016. godine podiglo optužnicu protiv aktuelnog ministra finansija u Vladi BPK Goražde zbog krivotvorenja isprave, u konkretnom slučaju diplome Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

– Ovo je rađeno na osnovu anonimne prijave, to je činjenica i pokazalo se tačnim. Tužilaštvo i policija su radili na tome i isplivalo je što je isplivalo, izjavio je Lazar Draško, kantonalni tužilac.

Optužnica protiv Džihanića je potvrđena 17. novembra 2016. Na prvom ročištu u decembru 2016. godine Dzihanić se izjasnio da nije kriv da bi na glavnom pretresu u januaru 2017. godine Tužilaštvu ponudio sporazum o priznanju krivice. Tužilaštvo je predložilo kaznu, a sud prije nekoliko dana i izrekao presudu.

– U tom predmetu je donesena uslovna osuda, to nije kazna nego jedna mjera. Potvrđena je kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca s tim što se neće izvršiti ako u periodu od jedne godine ne izvrši drugo krivično dijelo. To je jedna opomena. Ta kazna, kako stoji u presudi, po svojoj težini ima opšti odvraćajući karakter od izvršenja krivičnih dijela i predstavlja generalnu prevenciju. Ovakvu kaznu prvenstveno opredjeljuje težina počinjenog djela i stepen krivične odgovornosti optuženog, dok druge okolnosti koje prati izvršenje djela i koje se odnose na ličnost optuženog, a koje su od uticaja da kazna bude veća ili manja, u punoj mjeri su došle do izražaja potpisivanjem prethodnog sporazuma sa Tužilaštvom kojim je priznao krivicu kako je navedeno u optužnici, pojasnio je kantonalni tužilac.

Džihanić nije diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, čiji je bio redovni student već se na lični zahtjev ispisao u januaru 2015. godine. U presudi stoji da je 17. oktobra 2010. godine sa lažnom diplomom ovog fakulteta zasnovao radni odnos u JP “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde. Tužilac Draško ističe da je olakšavajuća okolnost za Džihanića to što je poslove koje je radio u JP “Bosansko Podrinjske šume”, do legitimnog sticanja zvanja obavljao kao apsolvent te da presuda ne predstavlja smetnju da i dalje obavlja funkciju ministra s obzirom da je kasnije diplomirao ekonomiju na Internacionalnom univerzitetu u Brčkom.

– Džihanić je studirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, činjenica je da se zaposlio kao apsolvent na radno mjesto. On je primljen i radio kao apsolvent, jedino kad se trebao zaključiti završni račun pozivan je stručnjak iz te oblasti koji je potpisivao završni račun, a sve druge poslove je radio on. Konkretno on nije imao diplome ali je obavljao poslove i zadatke i po sudskoj praksi što se tiče parnice i naknade štete u ovim predmetima nije se mogla dobiti naknada štete, pojašnjava Draško.

Ministar Džihanić nije želio davati bilo kakav komentar o ovoj temi.

(Klix.ba)